lack là gì

Trong giờ Anh có tương đối nhiều lỗi sai nhưng mà đa số người xem đều thông thường xuyên phạm phải trong cả những người dân mới mẻ học tập hoặc tiếp tục học tập lâu rồi. Trong nội dung bài viết này Cửa Hàng chúng tôi nài liệt kê 7 lỗi sai thông thường bắt gặp nhất nhập giờ Anh.

Bạn đang xem: lack là gì

1. “Most” và “Most of”

 • Most of: nhằm có một group rõ ràng.
 • Most: nhằm có một group ko xác lập, hoặc khi chúng ta ko tưởng tượng rời khỏi group cơ.

VD: 

 • Most students are hard working.
 • Most of the female students in my classes are very beautiful.

2. “Lack” và “Lack of”

 • One’s lack of something: “Lack” là danh kể từ, chỉ sự thiếu thốn sót.
 • One lacks something: “Lack” là động kể từ, không tồn tại “of”.

VD:

 • Young people often lack experience, which bears them difficulties applying for a job.
 • Lack of experience prevents young people from successfully applying for a job.

3. “Thousand” và “Thousands”

 • Thousand: Khi nói đến số lượng đúng mực, số ngàn.
 • Thousands: Khi nói đến ước tính, mặt hàng ngàn.

VD:

 • Last year, there were approximately four thousand foreigners visited Viet Nam.
 • Thousands of people have visited Viet Nam last year.

4. “Effect” và “Affect”

 • Affect: là động kể từ, tức là tác dụng, tác động cho tới ai, đồ vật gi.
 • Effect: là danh kể từ, tức là sự tác dụng, ứng dụng.
 • Have an effect on Affect

Xem thêm: nghe tin gia đình một người thân ở xa có chuyện buồn

VD:

 • Rain affects the growth of rice in Viet Nam.
 • Pollution has effects on our health.

5. “Spend …” và “Spend … on”

 • To spend time/money on something.
 • To spend time/money doing something.

VD:

 • Parents are often busy working, they have less time to lớn spend being with their children.
 • Parents are often busy working, they have less time to lớn spend on their children.

6. “Among” và “Between”

 • Among: sử dụng cho tới thân thiện 3 loại trở lên trên, thông thường là chỗ đông người.
 • Between: dùng thân thiện 2 vật, người.

VD:

 • She had to lớn choose among the four dresses.
 • She could not decide between two suits.

7. “Economy” và những chúng ta kể từ của nó

 • Economy: Nền tài chính.
 • Economic: Thuộc về tài chính.
 • Economics: Môn tài chính học tập.
 • Economical: Tiết kiệm.

Hy vọng nội dung bài viết này tiếp tục khiến cho bạn dùng kể từ ngữ chính xác nhập quy trình học tập, tiếp xúc và thao tác vì chưng giờ Anh.

Xem thêm: i had my nephew paint the gate last week

REAL ENGLISH