live on là gì

Cách trừng trị âm và giới kể từ cút nằm trong Live

Cách trừng trị âm và giới kể từ cút nằm trong Live

Bạn đang xem: live on là gì

Live” Tức là sinh sống, những giới kể từ và cụm kể từ cút với “live” đều xoay xung quanh chủ thể về “sống”. Chúng tớ nằm trong học tập cơ hội trừng trị âm và những giới kể từ cút với Live sau đây nhé!

Cách trừng trị âm kể từ Live

/liv/ : Đọc Khi live được dùng nhập câu với tầm quan trọng là động từ Tức là sinh sống.

/laiv/ : Đọc Khi được dùng như tính kể từ, trạng từ với tức là thẳng (Eg: live event: sự khiếu nại được truyền hình trực tiếp).

/laivz/ : Đọc Khi danh từ life Khi fake quý phái số nhiều là lives.

Giới kể từ cút với Live

Mọi người khá hoặc lầm lẫn thân thuộc live at, live in, live on

Bên bên dưới bản thân nài liệt kê đi ra một trong những giới kể từ hay phải đi nằm trong live, nếu như bạn không hiểu nhiều giới kể từ là gì thì hãy xem thêm nội dung bài viết giới kể từ nhập giờ Anh trước nhé:

Live in: Sống ở…. (chung chung)

The university guarantees accommodation in halls of residence for every first year who wants lớn live in.

Các ngôi trường ĐH đáp ứng khu vực ở nhập trọ tại trường mang đến SV trong thời gian thứ nhất tuy nhiên ai mong muốn ở.

Live at: Sống ở…. (địa chỉ cụ thể)

I live at 21 Hang Bai

Tôi sinh sống ở 21 Hàng Bài

Nếu bạn thích tìm hiểu hiểu sâu sắc hơn vậy thì hãy xem thêm nội dung bài viết về địa chỉ nhập giờ Anh nhé.

Live on: Sống tự vật gì, sinh sống phụ thuộc vào cái gì

I can live on my inheritance.

Tôi rất có thể sinh sống phụ thuộc vào quá kế tiếp của tớ.

Xem thêm: Cấu trúc prefer

Live by: Kiếm sinh sống bằng

He lives by honest labour

Anh ấy sinh sống tự thực hiện ăn hiền lành.

Live out: Sống sót, sinh sống qua chuyện được

Xem thêm: bài 16 trang 51 sgk toán 9 tập 1

She wanted lớn live out the remaining weeks of her life at trang chủ.

Cô ấy mong muốn sinh sống những tuần sót lại của cuộc sống bản thân trong nhà.

Live through: Sống sót, trải qua

He could never know the pain and fear this child had lived through.

Anh ko lúc nào rất có thể hiểu rằng nỗi nhức và nỗi kinh sợ hãi tuy nhiên đứa trẻ em này đang được trải qua chuyện.

Live up to: đáp ứng nhu cầu, sinh sống theo

The concert was brilliant – it lived up lớn all our expectations.

Buổi hòa nhạc thiệt chất lượng – nó đang được đáp ứng nhu cầu được từng kỳ vọng của công ty chúng tôi.

Live with: sinh sống cộng đồng, Chịu đựng đựng (thứ gì)

I can’t change the situation ví I’m going lớn have lớn learn lớn live with it.

Tôi ko thể thay cho thay đổi tình hình bởi vậy tôi sẽ rất cần học tập lối sống cộng đồng với nó.

Live a lie: Sống gian trá lừa

She doesn’t know you’re married? You have lớn stop living a lie and tell her.

Cô ấy ko biết các bạn đang được kết hôn? Quý khách hàng cần ngừng sinh sống fake tạo ra và rằng với cô ấy.

Live by your wits: Sống tự sự thông minh, trí tuệ

When I lost everything, I had lớn live by my wits, and it made bu a stronger, more savvy person.kk

Khi tôi tổn thất toàn bộ tất cả, tôi cần sinh sống tự trí lanh lợi của tớ, và nó thực hiện mạnh mẽ và tự tin rộng lớn, nắm rõ rộng lớn.

Live hard: Sống đặc biệt khổ

Xem thêm: Cấu trúc no good, no use, no point

Vậy là tất cả chúng ta đang được học tập kha khá kĩ về kể từ Live và rất có thể thoải mái tự tin dùng rồi cần ko ạ? Mọi người hãy rẽ thăm hỏi trang này thông thường xuyên nhằm học tập thêm thắt nhiều kể từ vựng trải qua cách thức lướt web đọc báo tuy vậy ngữ nhé!

 

Xem thêm: tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn