lời bài hát còn tuổi nào cho em

Original lyrics

Bạn đang xem: lời bài hát còn tuổi nào cho em

Swap languages

Tuổi này nom lá vàng héo chiều nay

Tuổi này ngồi hát mây cất cánh ngang trời

Tay măng trôi bên trên vùng tóc dài

Bao nhiêu giấc mơ một vừa hai phải tuổi tác này

Tuổi này ngờ ngạc lần giờ dông tố heo may

Tuổi này một vừa hai phải thông thoáng buồn áo gầy còm vai

Tuổi này ghi vệt chân chim qua loa trời

Xin mang đến tay em còn muốt dài

Xin mang đến đơn độc vô tuổi tác này

Tuổi này long dong thành phố Hồ Chí Minh tóc mây cài

Em xin xỏ tuổi tác này còn tuổi tác này mang đến nhau

Trời xanh lơ vô đôi mắt em sâu

Mây xuống vây xung quanh giọt sầu

Em xin xỏ tuổi tác nào

Còn tuổi tác trời hư đốn vô

Bàn tay lấp vệt lệ nhòa

Ôi buồn!

Tuổi này ngồi khóc tình đang được ngàn thu

Tuổi này mơ kết mây vô sương mù

Xin chân em qua loa từng phiến ngà

Xin mây xe pháo tăng mầu áo lụa

Tuổi này thôi không còn từng mon năm mong đợi...

Xem thêm: i had my nephew paint the gate last week

Translation

At What Age for You

At what age?, look at wilted leaves this afternoon

At what age?, sit and sing with clouds floating

And hands stroking your long hair

With sweet dreams at this age

At what age?, amazed to tát hear sounds of light wind,

At what age ?, wearing an đầm Dai with sadly thin shoulders

At what age ?, remember the traces of birds in the sky

Pray that your old hands will stay beautiful forever

Pray that at this age, we will stay single forever

At what age ?, often walking around the thành phố with cloudy hair

If you have one wish, how old are you for each other?

When the clear sky is still deep in your eyes

Clouds just surrounded by drops of sorrow

How old tự you want?

This age in life is nothing

So your hands are lượt thích hiding tears

Oh so sánh sad!

At what age ? Cry when our love is gone

At what age ?, dreams of clouds in the fog

Xem thêm: điểm chuẩn học viện ngân hàng 2022

Pray for your path to tát a happy life

Pray for clouds to tát knit more of your đầm Dai silk color

At what age? I can stop waiting for years ...