lời bài hát lương gia huy bình minh ơi dậy chưa

Bình minh ơi dậy ko, café sáng sủa với tôi được không?
Chơi vơi qua chuyện mua đông, sao thấy đơn độc và lạc lõng
Đêm ơi đang được ngủ ko, ngồi phía trên tu với tôi vài ba ly
Say thì cứ say, yêu thương thì loại bỏ

Bạn đang xem: lời bài hát lương gia huy bình minh ơi dậy chưa

by Sanderlei Silveira - 02/04/2023

#sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


AI CHUNG TÌNH ĐƯỢC MÃI - ĐINH TÙNG HUY 「Lời bài xích hát」

Bình minh ơi dậy ko, café sáng sủa với tôi được không?
Chơi vơi qua chuyện mua đông, sao thấy đơn độc và lạc lõng
Đêm ơi đang được ngủ ko, ngồi phía trên tu với tôi vài ba ly
Say thì cứ say, yêu thương thì loại bỏ
thường thì tớ bắt gặp nhau, nhằm dạy dỗ nhau lối sống nhập cực khổ nhức
Đôi chân đem nín thinh, thương một người ko hề toan tính
thường thì anh tạm dừng chẳng hiểu đang được khóc đang được nhức vì như thế ai
Khóc vì như thế, nhức vì như thế duyên tôi đã sai
phần lớn Lúc ham muốn 1 mình tuy nhiên hoảng hốt đơn độc
Sợ cảm hứng trống không vắng ngắt thường ngày từng rộng lớn
Sợ va vấp nhập nỗi lưu giữ vu vơ
Gian gian giảo díu díu mập lờ mờ
Nắm ko hoàn thành đang được tất tả sập vỡ

Ừ thì anh mến 1 mình tuy nhiên hoảng hốt đơn độc
Dù từng thưa như vậy có lẽ rằng tiếp tục chất lượng rộng lớn
Chỉ là chẳng ham muốn yêu thương ai, Lúc bản thân anh với những tối lâu năm
Nghĩ lên đường em, đâu ai cộng đồng tình được mãi

Bình minh ơi dậy ko, café sáng sủa với tôi được không?
Chơi vơi qua chuyện mua đông, sao thấy đơn độc và lạc lõng
Đêm ơi đang được ngủ ko, ngồi phía trên tu với tôi vài ba ly
Say thì cứ say, yêu thương thì loại bỏ
thường thì tớ bắt gặp nhau, nhằm dạy dỗ nhau lối sống nhập cực khổ nhức
Đôi chân đem nín thinh, thương một người ko hề toan tính
thường thì anh tạm dừng chẳng hiểu đang được khóc đang được nhức vì như thế ai
Khóc vì như thế, nhức vì như thế duyên tôi đã sai
phần lớn Lúc ham muốn 1 mình tuy nhiên hoảng hốt cô đơn

Xem thêm: nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết

Sợ cảm hứng trống không vắng ngắt thường ngày từng rộng lớn
Sợ va vấp nhập nỗi lưu giữ vu vơ
Gian gian giảo díu díu mập lờ mờ
Nắm ko hoàn thành đang được tất tả tan vỡ
Ừ thì anh mến 1 mình tuy nhiên hoảng hốt đơn độc
Dù từng thưa như vậy có lẽ rằng tiếp tục chất lượng rộng lớn
Chỉ là chẳng ham muốn yêu thương ai, Lúc bản thân anh với những tối lâu năm
Nghĩ lên đường em, đâu ai cộng đồng tình được mãi

Bình minh ơi dậy ko, café sáng sủa với tôi được không?
Chơi vơi qua chuyện mua đông, sao thấy đơn độc và lạc lõng
Đêm ơi đang được ngủ ko, ngồi phía trên tu với tôi vài ba ly
Say thì cứ say, yêu thương thì loại bỏ
thường thì tớ bắt gặp nhau, nhằm dạy dỗ nhau lối sống nhập cực khổ đau


Đôi chân đem nín thinh, thương một người ko hề toan tính
thường thì anh tạm dừng chẳng hiểu đang được khóc đang được nhức vì như thế ai
Khóc vì như thế, nhức vì như thế duyên tôi đã sai
phần lớn Lúc ham muốn 1 mình tuy nhiên hoảng hốt đơn độc
Sợ cảm hứng trống không vắng ngắt thường ngày từng rộng lớn
Sợ va vấp nhập nỗi lưu giữ vu vơ
Gian gian giảo díu díu mập lờ mờ
Nắm ko hoàn thành đang được tất tả tan vỡ
Ừ thì anh mến 1 mình tuy nhiên hoảng hốt đơn độc
Dù từng thưa như vậy có lẽ rằng tiếp tục chất lượng rộng lớn
Chỉ là chẳng ham muốn yêu thương ai, Lúc bản thân anh với những tối lâu năm
Nghĩ lên đường em, đâu ai cộng đồng tình được mãi

Xem thêm: cách kiểm tra gói cước đang sử dụng