mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ chủ tịch công đoàn

Công đoàn luôn là một tổ chức có vai trò vô cùng quan trọng đối với đa số người lao động nói chung và tất cả mọi người nói riêng. Để lên được tới chức danh Chủ tịch Công đoàn là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn phải có một số trường hợp dẫn tới việc cá nhân phải từ bỏ chức vụ này. Trong bài viết này ACC sẽ cung cấp cho bạn Mẫu đơn từ chức chủ tịch công đoàn (Cập nhật 2023)

Đơn Xin Từ Chức Tổ Trưởng, Vieclam123.vn

Bạn đang xem: mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ chủ tịch công đoàn

Mẫu đơn từ chức chủ tịch công đoàn (Cập nhật 2023)

1. Chủ tịch công đoàn là gì?

Chủ tịch công đoàn là người đứng đầu Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, xây dựng mối quan hệ giữa Chủ tịch công đoàn cơ sở với cấp ủy Đảng, người sử dụng lao động và đại diện các tổ chức quần chúng khác trong cơ quan, doanh nghiệp, thực chất là xây dựng quan hệ giữa công đoàn cơ sở – tổ chức quần chúng rộng lớn của CNVC-LĐ với người sử dụng lao động và các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội khác trong cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hiểu biết, phối hợp và tạo điều kiện để các tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Xem thêm bài viết Công đoàn bộ phận là gì 

2. Mẫu đơn từ chức chủ tịch công đoàn (Cập nhật 2023)

                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                 ………., ngày … tháng … năm ……..

                                                                      ĐƠN XIN TỪ CHỨC

– Luật Công đoàn năm 2012;

– Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013;

Kính gửi: Ban chấp hành liên đoàn ………………………………………………………………

Tên tôi là: …………………………………………………… Sinh năm: ……………………………..

 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: …………………………………………………

Ngày cấp: ………………………………….. Cấp tại: ………………………………………………….

Công tác tại: ……………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn.

Tôi xin trình với quý cơ quan nội dung sau đây:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Trình bày cụ thể, rõ ràng: Hiện tại tôi đang giữ chức vụ chủ tịch công đoàn của công ty ………… nhưng vì lý do sức khỏe, tôi phải tiến hành chữa bệnh trong một thời gian. Tránh ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tôi xin phép được thôi giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn).

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét đề nghị.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

3. Căn cứ xem xét việc từ chức của chủ tich công đoàn

Căn cứ Điều 6 Quy định 41-QĐ/TW năm 2021 quy định về căn cứ xem xét từ chức như sau:

“Điều 6. Căn cứ xem xét từ chức

Việc xem xét đối với cán bộ xin từ chức được căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

1. Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng.

Xem thêm: thời gian thi đánh giá năng lực 2023

3. Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.

4. Vì lý do chính đáng khác của cá nhân.”

Ngoài ra tại Điều 7 Quy định 41-QĐ/TW năm 2021 quy định về căn cứ xem xét việc miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu như sau:

“Điều 7. Căn cứ xem xét việc miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu

Việc xem xét miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra tham nhũng, tiêu cực; căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

1. Miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

2. Người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tuỳ tính chất, mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức.

3. Cho từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng.”

4. Quy trình xem xét việc xin từ chức của Chủ tịch công đoàn?

Căn cứ Điều 8 Quy định 41-QĐ/TW năm 2021 quy định về quy trình xem xét từ chức của cán bộ như sau:

“Điều 8. Quy trình xem xét miễn nhiệm, từ chức

1. Khi có đủ căn cứ miễn nhiệm, từ chức, chậm nhất trong thời gian 10 ngày làm việc thì cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ hoặc cơ quan tham mưu về công tác cán bộ có trách nhiệm trao đổi với cán bộ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, cho từ chức trong thời gian 10 ngày làm việc; trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc.

3. Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, các cơ quan có liên quan thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệ, quy chế hoạt động của từng tổ chức.”

Do Chủ tịch công đoàn là người đứng đầu tổ chức công đoàn cơ sở, nên việc giải quyết đơn này sẽ do Công đoàn cấp trên cơ sở giải quyết (Liên đoàn lao động).

Khi có đủ căn cứ từ chức thì trong thời gian 10 ngày làm việc thì cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ hoặc cơ quan tham mưu về công tác cán bộ có trách nhiệm trao đổi với cán bộ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho từ chức trong thời gian 10 ngày làm việc.

5. Câu hỏi thường gặp

Hồ sơ từ chức của Chủ tịch công đoàn bao gồm những gì?1. Tờ trình của cơ quan tham mưu về công tác cán bộ.2. Quyết định, kết luận, thông báo, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, biên bản hội nghị, đơn của cán bộ xin từ chức, báo cáo đề nghị của cơ quan sử dụng cán bộ và các tài liệu có liên quan.

Trường hợp Chủ tịch công đoàn đã xin từ chức thì có thể xin quay lại làm việc hay không?

Chủ tịch công đoàn sau khi từ chức nếu có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền có thể căn cứ vào năng lực, đạo đức, kinh nghiệm để xem xét, bố trí công tác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cơ sở pháp lý Điều 10 Quy định 41-QĐ/TW năm 2021

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 31

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về Mẫu đơn từ chức chủ tịch công đoàn (Cập nhật 2023) và các vấn đề liên quan. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc các vấn đề pháp lý khác như dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp…hãy liên hệ với ACC theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiểu quả đến từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn.