mô phân sinh là nhóm các tế bào

Câu hỏi:

20/11/2019 đôi mươi,631

A. Chưa phân hóa và giữ lại được năng lực phân loại hạn chế nhiễm.

Bạn đang xem: mô phân sinh là nhóm các tế bào

B. Đã phân hóa và đem năng lực phân loại vẹn toàn nhiễm.

C. Chưa phân hóa và giữ lại được năng lực phân loại vẹn toàn nhiễm.

Đáp án chủ yếu xác

D. Đã phân hóa và đem năng lực phân loại hạn chế nhiễm.

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Chọn C.

Giải chi tiết:

Mô phân sinh là group những tế bào ko phân hóa và giữ lại được năng lực phân loại vẹn toàn nhiễm

Chọn C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khí oxi được giải hòa qua quýt quy trình quang đãng phù hợp đem xuất xứ từ?

A. CO2

B. Sự tổ hợp NADPH nhập trộn sáng sủa.

C. H2O

D. Sự phân giải những thành phầm trung gian giảo của trộn tối.

Câu 2:

Thoát tương đối nước qua quýt lá mái ấm yếu tự con cái đường

A. qua quýt lớp biểu suy bì.

B. qua quýt lớp cutin.

C. qua quýt tế bào giậu.

D. qua khí khổng.

Xem thêm: lấy cớ gì pháp đưa quân ra đánh hà nội lần thứ hai

Câu 3:

Điều nào không đúng về tầm quan trọng của quy trình bay tương đối nước?

A. Cung cấp cho CO2  cho tới quy trình quang đãng phù hợp.

B. Cung cấp cho tích điện để lá.

C. Vận chuyển nước, ion khoáng.

D. Hạ sức nóng chừng để lá.

Câu 4:

Khi nói tới phát triển sơ cấp cho của thực vật, tuyên bố nào là sau đây sai?

A. Có ở thực vật Một lá nõn và thực vật Hai lá nõn.

B. Do hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh lóng hoặc tế bào phân sinh đỉnh.

C.  Do hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mũi.

D. Là sự tăng thêm chiều nhiều năm của khung người (thân, rễ).

Câu 5:

Ở thực vật C4, quy trình Canvin ra mắt ở

A. tế bào hóa học của tế bào tế bào giậu.

B. màng tilacoit của lục lạp ở tế bào tế bào giậu.

C.  tế bào hóa học của tế bào bao bó mạch.

D. hóa học nền của lục lạp ở tế bào bao bó mạch.

Câu 6:

Loại hóa học nào là tại đây đem tương quan tới sự rời khỏi hoa của cây?

A. Auxin

B. Xitocrom

C. Xitokinin

D. Phitocrom

Xem thêm: thời gian thi đánh giá năng lực 2023

TÀI LIỆU VIP VIETJACK