mr brown bought this car five years ago

Bạn đang xem: mr brown bought this car five years ago

Mr. Brown bought this xế hộp five years ago.

A. Mr. Brown started đồ sộ buy this xế hộp five years ago.

B. It has been five years when Mr. Brown bought this car

C. Mr. Brown has had this xế hộp for five years.

D. It is five years ago since Mr. Brown bought this xế hộp.

Đáp án C

Dịch đề: Ông Brown tiếp tục mua sắm con xe xe hơi này 5 năm trước đó.
-> Dùng thì “hiện bên trên trả thành” nhằm thao diễn mô tả hành vi tồn bên trên kể từ vượt lên trên khứ cho tới hiện nay tại
Cấu trúc: S + has/ have + had +… + for + time intervals
Dịch đáp án: Ông Brown tiếp tục với con xe xe hơi này 5 năm rồi.

Xem thêm: kem chống nắng nâng tone cho da khô

Lê Cẩm Thương Câu B nên trị when trở thành since nhé Cau truc: It is years since S+Ved: Ddã bao lâu kể từ Lúc ....Câu D Sai cấu hình nhé .Vì với ago nên sai . 29/9/2016

. 29/09/2016

Duyên Lê Try với ago tuy nhiên phân tách ht>>>> X . 29/9/2016

. 29/09/2016

Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm câu d bản thân thấy cũng giống tuy nhiên tớ . 29/9/2016

1 Trả điều . 29/09/2016

Lynn B : when -> since mới nhất đích thị b ơi . 18/9/2016

. 18/09/2016

Nguyễn Phúc Thuần thế câu b cũng giống tuy nhiên . 18/9/2016

1 Trả điều . 18/09/2016