nhận xét nào sau đây không đúng

Câu hỏi:

13/10/2019 45,280

A.Biên chừng xấp xỉ chống bức đạt cực to Khi tần số của lực chống bức vì như thế tần số xấp xỉ riêng biệt của vật. 

Bạn đang xem: nhận xét nào sau đây không đúng

B.Dao động tắt dần dần càng thời gian nhanh nếu như lực cản của môi trường thiên nhiên càng rộng lớn. 

C.Dao động chống bức đem tần số vì như thế tần sốcủa lực chống bức 

D.Biên chừng của xấp xỉ chống bức ko dựa vào tần số của lực chống bức

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về xấp xỉ chống bức và xấp xỉ tắt dần

Cách giải:

Biên chừng của xấp xỉ chống bức tùy thuộc vào biên chừng của nước ngoài lực chống bức và chừng chênh chéo tần số thân thiện tần số của nước ngoài lực và tần số xấp xỉ riêng biệt.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xấp xỉ chống bức bên dưới ứng dụng của nước ngoài lực F = F0cosπft ( với F0 và không đổi, t tính vì như thế s). Tần số xấp xỉ chống bức của vật là

A. f   

B. πf

C. 2πf 

D. 0,5f

Câu 2:

Hai xấp xỉ điều tiết nằm trong phương đem phương trình theo lần lượt là x1 =4cos(πt - π/6) centimet và x2 = 4cos(πt - π/2) centimet . Dao động tổ hợp của nhị xấp xỉ này còn có biên chừng là :

A.23 cm 

B.27 cm

C.7cm

D.43 cm

Câu 3:

Con nhấp lên xuống lốc xoáy bao gồm vật nhỏ lượng 100g gắn kèm với một lốc xoáy nhẹ nhàng. Con nhấp lên xuống xấp xỉ điều tiết theo dõi phương ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm). Mốc thế năng ở địa điểm thăng bằng. Lấy π2 = 10. Cơ năng của con cái nhấp lên xuống vì như thế : 

Xem thêm: từng ngày từng tháng trôi qua thành năm

A. 0,10 J. 

B. 0,50 J. 

C. 0,05 J. 

D. 1,00 J.

Câu 4:

Một vật xấp xỉ điều hoà theo dõi phương trình x=3cos(πt+π2) cm, trộn xấp xỉ của chất điểm bên trên thời khắc t = 1s.

A.2π (rad). 

B. π (rad).

C.0,5π (rad). 

D.1,5π (rad).

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đó là sai Khi nói tới biên chừng của xấp xỉ tổ hợp của nhị xấp xỉ điều hoà nằm trong phương nằm trong tần số ? 

A.Phụ nằm trong vô tần số của nhị xấp xỉ bộ phận. 

B.Phụ nằm trong vô chừng lệch sóng của nhị xấp xỉ bộ phận. 

C.Lớn nhất lúc nhị xấp xỉ bộ phận nằm trong pha 

D.Nhỏ nhất lúc nhị xấp xỉ bộ phận ngược pha

Câu 6:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy xấp xỉ điều tiết với tần số 3 Hz. Động năng của con cái nhấp lên xuống trở nên thiên theo dõi thời hạn với tần số 

A. 8Hz 

B. 4 Hz 

C. 2Hz 

Xem thêm: lời bài hát thùy chi xe đạp

D. 6Hz