nội dung chủ yếu của chiếu cần vương là

Câu hỏi:

22/08/2019 45,631

A. kêu gọi quần bọn chúng quần chúng. # đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp

Bạn đang xem: nội dung chủ yếu của chiếu cần vương là

B. kêu gọi văn đằm thắm, sĩ phu và quần chúng. # cả nước đứng lên vì vua nhưng mà kháng chiến

Đáp án chủ yếu xác

C. kêu gọi văn đằm thắm, sĩ phu vô toàn quốc tổ chức cải tân chủ yếu trị - xã hội

D. tố cáo tội ác của thực dân Pháp và lôi kéo quần chúng. # kế tiếp kháng chiến

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…125...SGK Lịch sử 11 cơ bản

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau Khi vua Hàm Nghi bị tóm gọn, trào lưu Cần vương

A. trọn vẹn chấm dứt

B. chỉ hoạt động và sinh hoạt cố kỉnh chừng

C. vẫn kế tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục cải tiến và phát triển, quy tụ dần dần trở nên những trung tâm lớn

Câu 2:

Nội dung nào là tiếp sau đây phản ánh ý nghĩa sâu sắc của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố cơ chế phong con kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp nên trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đáu giành cứu vớt nước vô nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện tại trào lưu dân tộc bản địa công ty nghĩa đầu thế kỉ XX

Câu 3:

Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở

A. Trung Kì và Nam Kì

Xem thêm: cách xem tin nhắn đã thu hồi trên máy tính

B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì

D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Câu 4:

Nguyên nhân đa phần dẫn tới việc thất bại của trào lưu Cần vương vãi là gì?

A. Triều đình căn nhà Nguyễn đang được đầu sản phẩm thực dân Pháp

B. Các cuộc khởi nghĩa vô phong trào ra mắt tách rộc, lẻ tẻ

C. Thiếu lối lối chỉ đạo đích thị đắn và sự lãnh đạo thống nhất

D. Thực dân Pháp mạnh và đang được gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Câu 5:

Người hàng đầu phái công ty chiến công ty trương chống Pháp vô triều đình Huế là

A. Phan Thanh Giản

B. Vua Hàm Nghi

C. Tôn Thất Thuyết

D. Nguyễn Văn Tường

Câu 6:

Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất vô khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân

B. nông dân

C. các dân tộc bản địa miền núi

Xem thêm: toán 10 kết nối tri thức với cuộc sống

D. công dân và công nhân