out of question là gì

[OUT OF + N] thông thường đem nghĩa “hết vật gì cơ rồi”. 
Ex: We’ve been out of gas. So we should go out for dinner tonight. (Hết gas rồi, tất cả chúng ta nên ra bên ngoài bữa ăn thôi)

Một số tình huống “OUT OF” thông thường bắt gặp và ví dụ:

Bạn đang xem: out of question là gì

Out of breath: thở ko đi ra khá, hụt hơi
She was out of breath from climbing the stairs.

Out of control: vượt lên ngoài tầm kiểm soát
Forest fires can easily get out of control.

Out of date: không còn thời, lỗi thời, lỗi thời
Suddenly, she felt old and out of date

Out of stock: không còn hàng
I’m afraid that size is out of stock now

Out of order: bị lỗi = out of service
The copier is out of order. I think we should Gọi the guy to lớn fix it.

Out of reach: ngoài kĩ năng, ngoài tầm với
The task was out of her reach, ví she couldn’t complete it.

Out of the question: ko thể xảy ra
Becoming a straight A (a person who gets mark A in all subjects) is out of the question.

Out of the blue: thình lình, ko báo trước.
Out of the xanh rờn, she said: “Your name’s John, isn’t it?”

Out of the hands: ngoài tầm tay/ vô kỉ luật
The police officer took the gun out of Fred’s hands.  

Out of control: ngoài tầm kiểm soát 
The computer is out ofcontrol and making funny-looking characters all over the screen.

Xem thêm: tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn

Out of work = jobless = unemployed: thất nghiệp
Too many people were out of work, and the economy gotinto trouble.

Out of sight: xa cách mặt mày
“Get out of sight, or they’ll see you!” called John.

Out of danger: bay hiểm
C’mon. We’re not out of danger yet.

Out of focus: lờ mờ nhòe
What I saw through the binoculars was sort of out of focus. Thescene was out of focus.

Out of luck: rủi ro khủng hoảng, ko may
I was out of luck. I got there too late to lớn get aseat.

Out of practice: ko tập luyện , quăng quật thực luyện
I used to lớn be able to lớn play the piano extremely well, but nowI’m out of practice.

Các bài học kinh nghiệm coi nhiều nhập tuần 

Một số động kể từ đặc biệt quan trọng lên đường với V-ing và to lớn V

Xem thêm: bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức

101 câu tiếp xúc siêu cụt, siêu thông dụng

Từ vựng hoặc bắt gặp nhất nhập phỏng vấn giờ Anh

 

4/5 - (4 bình chọn)