overpopulation là gì

Dưới đó là một vài ba phát minh và kể từ vựng IELTS chủ thể Overpopulation tuy nhiên Huyền hiểu những bài bác báo rồi chú thích lại vô quy trình tự động học tập tận nhà. Mong rằng nội dung bài viết hữu ích với chúng ta nhé.

Từ vựng IELTS chủ thể Overpopulation

 • rapidly growing human populations: số lượng dân sinh phát triển nhanh chóng chóng
 • a population bomb = a population explosion: sự bùng phát dân số
 • to increase at an alarming rate: tăng ở một cường độ xứng đáng báo động
 • an increase in global birth rates: 1 sự tăng vô tỷ trọng sinh toàn cầu
 • to exceed the carrying capacity of the earth: vượt lên trên quá mức độ chứa chấp của trái khoáy đất
 • to put an over to tướng human survival: bịa đặt vết chấm không còn cho việc tồn bên trên của con cái người
 • increased demands for water/ food/ fossil fuels/ natural resources/…: yêu cầu tăng so với nước/ thực phẩm/ nhiên liệu hóa thạch/ những mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên
 • to lead to tướng the depletion of natural resources: dẫn cho tới sự cạn kiệt các mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên
 • to put heavy pressure on water/food supplies: bịa đặt áp lực nặng nề áp lực lên mối cung cấp hỗ trợ nước/ thực phẩm
 • to pose a serious threat to tướng the well-being of planet Earth: tạo nên ông tơ rình rập đe dọa nguy hiểm cho tới sức mạnh của trái khoáy đất
 • advances in science, technology, medicine, food production/ better medical services/ technological breakthroughs → an increase in life expectancy/ a decline in mortality rates: những tiến thủ cỗ vô khoa học tập, technology, hắn tế, phát hành thực phẩm/ cty hắn tế chất lượng tốt hơn/ những đột đập phá vô nghành nghề công nghệ → sự tăng vô tuổi hạc thọ/ tách tỷ trọng tỷ vong
 • to lead to tướng environmental degradation/ air, water pollution/ soil contamination/ global warming/ deforestation/ desertification/ widespread famine/ conflicts and wars/ higher unemployment rates/ higher levels of crime/ other serious social problems: dẫn cho tới sự suy thoái và phá sản môi trường/ ô nhiễm và độc hại bầu không khí, nước/ ô nhiễm và độc hại đất/ rét lên toàn cầu/ tàn đập phá rừng/ lãng phí mạc hóa/ nghèo đói bên trên diện rộng/ xích míc và chiến tranh/ tỷ trọng thất nghiệp cao hơn/ cường độ tội phạm cao hơn/ những yếu tố xã hội khác
 • population control methods: những cách thức trấn áp dân số
 • family planning/ limit family sizes: plan hóa gia đình/ số lượng giới hạn size gia đình
 • to raise public awareness of … : nâng lên ý thức xã hội về …
 • to provide sex education in schools: hỗ trợ dạy dỗ nam nữ trong số ngôi trường học

Bạn đang xem: overpopulation là gì

Causes of Overpopulation

improved medical care/ advances in the medical field/ medical advances: nâng cấp bảo vệ hắn tế / tiến thủ cỗ vô nghành nghề hắn tế/ tiến thủ cỗ hắn tế

 • treat critical health ailments: chữa trị những bệnh dịch nguy nan hiểm
 • control epidemics: trấn áp dịch bệnh
 • vaccines, antibiotics (penicillin), organ transplants, antiviral drugs, stem cell therapy,…: vắc-xin, kháng sinh (penicillin), ghép ghép nội tạng, dung dịch kháng vi-rút, liệu pháp tế bào gốc,…

progress in food production and food security: tiến thủ cỗ vô phát hành đồ ăn thức uống và an toàn bổng thực

 • increases in agricultural productivity: tăng năng suất nông nghiệp
 • genetically modified foods → more resistant to tướng diseases, pests,…: đồ ăn thức uống biến hóa ren → với kĩ năng kháng bệnh dịch, sâu sắc bệnh dịch chất lượng tốt hơn
 • improve crop yields: nâng lên năng suất cây trồng

migration: di cư

 • move to tướng developed countries (in tìm kiếm of better jobs): gửi cho tới những nước cách tân và phát triển (tìm mò mẫm việc thực hiện chất lượng tốt hơn)

lack of family planning: thiếu thốn plan hóa gia đình

 • people → illiterate/ live below the poverty line/ have little or no knowledge about family planning: người → loà chữ / sinh sống bên dưới nút túng cay đắng / với không nhiều hoặc không tồn tại kiến thức và kỹ năng về plan hóa gia đình
 • get married at an early age: kết duyên lúc còn nhỏ tuổi
 • lack of access to tướng education: ko được tiếp cận với giáo dục
 • difficulty in accessing contraception: khó khăn tiếp cận với phương án tách thai

Effects of Overpopulation

depletion of natural resources/ environmental damage: hết sạch khoáng sản vạn vật thiên nhiên / thiệt hoảng sợ cho tới môi trường

 • agriculture → the application of chemical fertilizers + the widespread use of pesticides → have a severe impacts on the environment: nông nghiệp → vận dụng phân bón chất hóa học + dùng rộng thoải mái dung dịch trừ sâu sắc → với hiệu quả nguy hiểm cho tới môi trường

pollution: dù nhiễm

 • more industrial sites → the burning of fossil fuels → an increase in heat-trapping gases/ acid rain/ air pollution/ global warming,…: nhiều vị trí công nghiệp rộng lớn → việc châm nhiên liệu hóa thạch → sự ngày càng tăng khí khí thải / mưa axit / ô nhiễm và độc hại bầu không khí / rét lên toàn thị trường quốc tế, …

Xem thêm: toán 10 kết nối tri thức với cuộc sống

sewage: nước thải

 • untreated sewage → released into rivers → provide food for bacteria: nước thải không được xử lý → thải rời khỏi sông → hỗ trợ đồ ăn cho tới vi khuẩn

deforestation: tàn đập phá rừng

 • the removal of vast areas of natural forest → for the benefits of humans: vô hiệu hóa những điểm to lớn rừng đương nhiên → vì thế quyền lợi của con cái người
 • habitat destruction + a reduction in soil fertility + poor soil structure → a decrease in biodiversity: hủy diệt môi trường thiên nhiên sinh sống + tách chừng phì nhiêu của khu đất + cấu tạo khu đất thông thường → tách đa dạng và phong phú sinh học

conflicts and wars: xung đột và chiến tranh

 • conflict over water/ water scarcity/ face an acute shortage of water → lead to tướng wars: xung đột về nước / khan khan hiếm nước / đương đầu với biểu hiện háo nước cung cấp tính → dẫn theo chiến tranh

increased emergence of new epidemics and pandemics: ngày càng tăng sự xuất hiện nay của dịch bệnh dịch và đại dịch mới

 • overcrowded living conditions + pollution + malnutrition + inadequate healthcare → infectious diseases: ĐK sinh sống quá sầm uất + ô nhiễm và độc hại + suy đủ chất + bảo vệ sức mạnh ko không hề thiếu → những bệnh dịch truyền nhiễm

higher crime rates: tỷ trọng tội phạm cao hơn

 • a limited number of vacancies → unemployment → turn to tướng a life of crime as a means of making ends meet: một số trong những lượng giới hạn những địa điểm tuyển chọn dụng → thất nghiệp → gửi qua 1 cuộc sống tội phạm như 1 phương tiện đi lại nhằm mò mẫm sống

animal extinction: sự tuyệt diệt những loại động vật

 • habitat destruction (chop down forests → tourist facilities/ farmland,…) → the extinction of many species: hủy diệt môi trường thiên nhiên sinh sống (chặt đập phá rừng → những hạ tầng du ngoạn / khu đất nông nghiệp, …) → sự tuyệt diệt của không ít loài

Xem thêm

Xem thêm: thời gian thi đánh giá năng lực 2023

 • Khóa học tập IELTS Vocabulary Online
 • Khóa học tập IELTS Writing Online
4.6/5 - (19 bình chọn)