owner là gì

Owner là gì?

Owner là một trong thuật ngữ được dùng vô giờ Anh, Khi được dịch lịch sự giờ Việt nó được hiểu với ý tức là “ Người Sở hữu” hoặc dịch Theo phong cách không giống là người chủ. Đây được hiểu đơn giản và giản dị là những loại nằm trong về phần mình thì tức là bản thân chiếm hữu nó. Mình chiếm hữu nó, bản thân là người chủ của chính nó tức là bản thân với quyền dùng nó vô bất kể mục tiêu gì.

Bạn đang xem: owner là gì

Owner: A person who owns something, a person or organization that owns something. When translated into Vietnamese, it is understood with the meaning of “Owner” or in other words, the owner. These are simply understood as things that belong lớn bu, which means I own it. I own it, I am the owner of it, which means I have the right lớn use it for any purpose.

Một số cụm kể từ với tương quan cho tới Owner

Owner là gì? đang được lý giải phía trên, một trong những cụm kể từ với tương quan cho tới Owner:

– Items: Đồ vật;

– Everything: Mọi thứ;

– Item: Món đồ;

– User: Người sử dụng;

– Trademark: Thương hiệu;

– Economy: Kinh tế;

– Purchase: Buôn bán;

Xem thêm: fe oh 2 kết tủa màu gì

– Commerce: Thương mại;

– Benefit: Lợi ích;

– Purpose: Mục đích.

Một số ví dụ về Owner

– The previous owner of the house had built an extension on the back. (Chủ trước của mái nhà vẫn kiến tạo cơi nới phía sau).

– The painting was restored lớn its rightful owner.(Bức tranh giành đang được hồi phục mang đến người chủ hợp lí của nó).

– It’s a typical country estate with a large house for the owner, farm buildings and estate workers’ houses.

(Đó là một trong trang viên vùng quê điển hình nổi bật với cùng 1 mái nhà rộng lớn mang đến công ty chiếm hữu, những tòa nông gia trại và nhà đất của người công nhân không cử động sản).

– The government restructured the coal industry before selling it lớn private owners. (Chính phủ vẫn tái mét tổ chức cơ cấu ngành phàn nàn trước lúc cung cấp nó cho những công ty chiếm hữu tư nhân).

– The unions assured the new owners of the workers’ loyalty lớn the company. (Các công đoàn đáp ứng với những người dân công ty mới nhất về lòng trung thành với chủ của người công nhân so với công ty).

Xem thêm: cách kiểm tra gói cước đang sử dụng