percentage là gì

PHÂN BIỆT PERCENT, PERCENTAGE, PERCENTILE

PERCENT:

Bạn đang xem: percentage là gì

Percent là “phần trăm”, ghi chép ký hiệu là “%”.

Percent dùng sau đó 1 số lượng tuy nhiên ko khi nào tăng S cho dù nhiều hơn thế một.

Percent đứng trước OF + Danh từ.

Percent viết ngay lập tức 1 chữ theo phong cách Mỹ, ghi chép trở thành 2 chữ per cent theo cơ hội của Anh.

Thí dụ:

The official poverty rate in the USA is 12.3 percent: Tỷ lệ hộ túng thiếu đầu tiên ở Mỹ là 12.3 xác suất.
12.3 percent of Americans are poor: 12.3 xác suất dân Mỹ nằm trong diện nghèo
PERCENTAGE:

Percentage là “tỷ lệ phần trăm”, tự đó Percentage không thể sử dụng sau đó 1 số lượng được.

Percentage đứng trước OF + Danh kể từ.

Thí dụ:

Xem thêm: nghe tin gia đình một người thân ở xa có chuyện buồn

A high percentage of Vietnamese people can speak English: Một tỷ trọng rộng lớn người nước ta nói theo cách khác giờ đồng hồ Anh.

Percentage có thể sử dụng số nhiều, tăng S được.

Thí dụ:

Ten years ago, the percentageswere 33.3 percent and 25.8 percent, respectively: 10 năm vừa qua, những tỷ trọng xác suất theo lần lượt là 33.3% và 25.8% theo dõi trật tự ứng.
PERCENTILE:

Percentile là kể từ khó khăn dịch và khó khăn hiểu nhất vô 3 từ percent, percentage và percentile.

Percentile từ điển dịch là “phân vị”, nên hiểu là kể từ dùng làm phân tầng, phân địa điểm, đẳng cấp và sang trọng, quality (performance), số lượng percentile càng cao thì quality càng tốt, với 99 là số lượng tối đa, và một là số lượng thấp nhất.

Thí dụ:

I just showed up for my ACT and got a near perfect score in the 99th percentile: Tôi chuồn đua ACT đại và đạt điểm ngay gần vô cùng, chính không còn 99% những câu hỏi)
The authors suggest defining talent in terms of an upper percentile-say 10%: Các người sáng tác ý kiến đề xuất khái niệm năng khiếu sở trường theo dõi địa điểm xếp thứ hạng vô group tối đa, ví dụ như group chất lượng tốt rộng lớn 90% những group sót lại.
If they are in the bottom 10 percentile, they only get 10% of their pension: Nếu bọn họ trực thuộc group 10% yếu ớt kém cỏi nhất, bọn họ chỉ cảm nhận được 10% lương lậu hưu.
Kids with BMIs in the 85th percentile or higher are considered overweight: Trẻ em với chỉ số BMI cao hơn nữa 85% trẻ nhỏ sót lại, hoặc cao hơn nữa, sẽ là quá cân nặng.
Scoring in the 97th percentile on the SAT helped assure her acceptance: Điểm SAT cao hơn nữa 97% toàn bộ học viên không giống đã hỗ trợ cô ấy nỗ lực có thể một vé vô ĐH.

Percentile cũng rất có thể kiểm điểm được, rất có thể tăng S.

Thí dụ:

Xem thêm: cách xem tin nhắn đã thu hồi

Those in the 95-99 percentiles would see a tax cut of around $7,500: Những đứa ở trong số group phân vị loại 95 cho tới loại 99 sẽ tiến hành hạn chế khoảng chừng $7500 chi phí thuế. (Nhóm phân vị 95 tức rộng lớn 95% tổng số còn lại)