phép chia hết và phép chia có dư lớp 3

3/5 - (2 votes)

Phép phân chia không còn và phép tắc phân chia đem dư là bài học kinh nghiệm hết sức cần thiết vô công tác Toán lớp 3. Bài học tập thời điểm ngày hôm nay những em hãy nằm trong Trung tâm gia sư WElearn ôn lại kiến thức và kỹ năng và thực hành thực tế những bài bác tập luyện về phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia đem dư nhé!

>>>> Xem thêm: Gia sư Lớp 3

Bạn đang xem: phép chia hết và phép chia có dư lớp 3

1. Lý thuyết cần thiết cầm về phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia đem dư

Trước tiên tất cả chúng ta nằm trong ôn lại lý thuyết thiệt kỹ nhé.

1.1. Phép phân chia hết

Phép phân chia không còn là phép tắc phân chia đem số dư bởi 0.

Ví dụ minh họa như sau:

An đem 6 trái ngược cam, An chia đều cho các bên mang đến 2 chúng ta, từng chúng ta 3 trái ngược.

Ta đem phép tắc phân chia 6 : 2

Phép phân chia 6 : 2 là phép tắc phân chia không còn đem thương là 3.

Ví dụ 1:

Hàng loại nhất đem 8 trái ngược táo, mặt hàng thứ hai đem 4 trái ngược táo. Hỏi mặt hàng loại nhất nên giảm sút từng nào lượt thì thông qua số trái ngược táo ở mặt hàng loại hai?

Ta thấy: 8 : 4 = 2

Nên số trái ngược táo ở mặt hàng loại nhất giảm sút gấp đôi thì thông qua số trái ngược táo ở mặt hàng số nhì.

Ví dụ 2:

1.2. Phép phân chia đem dư

Phép phân chia đem dư là phép tắc phân chia đem số dư: 0 < số dư < số phân chia.

Ví dụ minh họa: Mẹ đem 7 cái bánh, phân chia mang đến 2 người con cái, từng người được 3 cái bánh và u còn quá một chiếc bánh.

Ta nói: 7 : 2 là phép tắc phân chia đem dư, đem thương là 3, dư 1.

Ví dụ 3:

May từng cỗ ăn mặc quần áo không còn 5 m vải vóc. Hỏi đem 92 m vải vóc thì may được rất nhiều nhất là từng nào cỗ ăn mặc quần áo và còn quá lại bao nhiêu mét vải?

Phân tích. Muốn biết 92 m vải vóc may được rất nhiều nhất bao nhiêu cỗ ăn mặc quần áo và còn quá lại bao nhiêu mét vải vóc tớ lấy 92 phân chia mang đến 5 được thương là số cỗ ăn mặc quần áo, còn số dư là số mét vải vóc quá. Đây là phép tắc phân chia đem dư nên tớ triển khai đặt điều tính phép tắc phân chia trước, Kết luận sau.

Bài giải.

Ta có: 92 : 5= 18(dư 2).

Vậy tớ hoàn toàn có thể may được rất nhiều nhất 18 cỗ ăn mặc quần áo và còn quá 2 m vải

Đáp số: 18 cỗ quần áo; quá 2m vải vóc.

2. Bài tập luyện áp dụng phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia đem dư

2.1. Các dạng bài bác tập luyện thông thường gặp

Câu 1: Số dư của phép tắc phân chia 73 : 4 là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 2: Số dư của phép tắc phân chia 85 : 5 là:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 3: Trong phép tắc phân chia đem dư, số phân chia bởi 7 thì số dư lớn số 1 hoàn toàn có thể đem là:
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 4: Phép phân chia này tiếp sau đây đem nằm trong số dư với phép tắc phân chia 27 : 2?
A. 48 : 7 B. 55 : 3 C. 64 : 4 D. 73 : 5

Câu 5: Một số phân chia mang đến 8 được 6 dư 3. Số ê là:
A. 51 B. 50 C. 52 D. 53

Câu 6: Đặt rồi tính:

49 : 4; 82 : 3; 47 : 4; 26 : 2;
84 : 5; 97 : 6; 81 : 3; 60 : 5.

Câu 7: Một lớp học tập đem 45 học viên được thầy giáo chia đều cho các bên vô 3 mặt hàng. Hỏi từng mặt hàng đem từng nào học tập sinh?

Câu 8: Một thùng dầu 84 lít được chia đều cho các bên vô 5 can dầu nhỏ. Hỏi từng can dầu chứa chấp từng nào lít dầu? Thùng dầu còn quá từng nào lít dầu?

Câu 9: Một lớp học tập đem 33 học viên. Phòng học tập của lớp ê chỉ mất loại bàn 2 ghế ngồi. Hỏi cần phải có tối thiểu từng nào bàn học tập như thế?

Câu 10: Đoàn khách hàng du ngoạn đem 50 người, ham muốn mượn xe loại 4 ghế ngồi. Hỏi cần thiết mướn tối thiểu từng nào xe pháo nhằm chở không còn số khách hàng đó?

Đáp án

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A B B A

Câu 6: Học sinh tự động đặt điều phép tắc tính phân chia rồi tính

49 : 4 = 12 (dư 1); 82 : 3 = 27 (dư 1); 47 : 4 = 11 (dư 3); 26 : 2 = 13;
84 : 5 = 16 (dư 4); 97 : 6 = 16 (dư 1);81 : 3 = 27; 60 : 5 = 12.

Câu 7:

Mỗi mặt hàng đem số học viên là:

45 : 3 = 15 (học sinh)

Đáp số: 15 học tập sinh

Câu 8:

Mỗi can dầu chứa chấp số lít dầu là:

Xem thêm: Giày nữ cao cấp tại Hà Nội với các thương hiệu đình đám thế giới

84 : 5 = 16 (lít) dư 4 lít

Đáp số: 16 lít dầu và quá 4 lít dầu.

Câu 9:

Thực hiện tại phép tắc phân chia tớ có: 33 : 2 = 16 (dư 1). Số bàn đem 2 học viên ngồi là 16 bàn, còn 1 học viên chưa xuất hiện ghế ngồi nên cần phải có thêm một bàn nữa.

Vậy cần thiết số bàn tối thiểu là:

16 + 1 = 17 (cái bàn)

Đáp số: 17 cái bàn.

Trong bài bác giải này ngoài phép tắc tính phân chia đem dư, còn tồn tại phép tắc nằm trong sản phẩm phép tắc phân chia ê với cùng một (cần Note học tập sinh: số 1 này sẽ không nên là số dư).

Câu 10:

Thực hiện tại phép tắc phân chia tớ có: 50 : 4 = 12 (dư 2). Có 12 xe pháo từng xe pháo chở 4 người khách hàng, còn 2 người khách hàng chưa xuất hiện khu vực nên cần phải có thêm một xe pháo nữa.

Vậy số xe pháo cần thiết tối thiểu là:

12 + 1 = 13 (xe).

Đáp số: 13 xe pháo xe hơi.

2.2. Bài tập luyện về phép tắc phân chia đem dư nâng cao

Câu 1: Tìm nó vô phép tắc phân chia, đem số bị phân chia là số lớn số 1 đem 2 chữ số, thương bởi 6 và số dư tầm thường thương 3 đơn vị

Câu 2: Tìm nó vô phép tắc phân chia, đem số phân chia là 12, thương là 14 và biết số dư là số lớn số 1 hoàn toàn có thể đem vô phép tắc chia

Câu 3: Cho một trong những biết số ê phân chia mang đến 8 thì được thương là 42 và dư 2. Nếu lấy số ê phân chia mang đến 7 thì được sản phẩm là bao nhiêu?

Câu 4: Nếu thời điểm ngày hôm nay là loại 4 thì 97 ngày sau là loại mấy?

Câu 5: Một xe pháo khách hàng cỡ một vừa hai phải hoàn toàn có thể chở 30 quý khách, một xe buýt size nhỏ hoàn toàn có thể chở 8 quý khách, một xe pháo khách hàng size rộng hoàn toàn có thể chở được 52 quý khách. Hỏi cần thiết từng nào xe buýt size rộng nhằm chở toàn bộ quý khách của 8 xe buýt size nhỏ lênh láng quý khách và 13 xe buýt cỡ một vừa hai phải lênh láng quý khách (đề đua Olympic Đông Nam Á).

Đáp án

Câu 1:

 • Bước 1: tìm hiểu số bị phân chia và số dư
 • Bước 2: tìm hiểu số chia
 • Biết số phân chia = (số bị phân chia – số dư): thương

Bài giải

Số bị phân chia là số lớn số 1 đem nhì chữ số nên số bị phân chia là 99, thương là 6

Số dư tầm thường thương 3 đơn vị chức năng nên số dư = 6 – 3 = 3

Số phân chia là (99 – 3) : 6 = 16

Câu 2:

 • Bước 1: Tìm số dư
 • Bước 2: Tìm số bị chia
 • Biết số bị phân chia = (số phân chia x thương) + số dư

Bài giải

Số dư là số lớn số 1 hoàn toàn có thể vô phép tắc phân chia nhưng mà số dư nên nhỏ rộng lớn số phân chia nên số dư = số phân chia – 1 = 12 – 1 = 11

Với thương là 14, số phân chia là 12, số dư là 11.

Vây số bị phân chia = (12 x 14) + 11 = 179

Câu 3:

 • Bước 1: Tìm số bị chia: Số bị phân chia = (Số phân chia x thương) + số dư
 • Bước 2: Tìm kết quả: Thực hiện tại phép tắc phân chia mang đến số mới mẻ theo đuổi đề bài bác.

Bài giải

Theo đề bài bác mang đến tớ đem thương là 42, số phân chia là 8, số dư là 2

Vậy số bị phân chia = (8 x 42) + 2 = 338

Nếu lấy 338 phân chia mang đến 7 tớ được sản phẩm là 338 : 7 = 46 và dư 2

Câu 4:

Đối với dạng bài bác này tớ lấy số ngày bài bác mang đến rồi phân chia mang đến 7 (7 là số ngày của một tuần). Nếu sản phẩm của phép tắc phân chia là số dư thì tớ nhẩm thêm vô loại nhưng mà bài bác căn vặn.

Bài giải

Số ngày bài bác nghĩ rằng 97, nên 97 : 7 = 13 (tuần) và dư 6 ngày

Biết thời điểm ngày hôm nay là loại 4 tất cả chúng ta kiểm điểm thêm thắt 6 lượt chính thức kể từ loại 5 thì được sau 97 ngày là loại bao nhiêu. sản phẩm là loại 3

Câu 5:

 • Bước 1: tính được số khách hàng bên trên 8 xe buýt cỡ một vừa hai phải và 13 xe buýt size nhỏ.
 • Bước 2: tính tổng số quý khách bên trên 2 xe buýt size nhỏ và một vừa hai phải.
 • Bước 3: Lấy tổng số quý khách ê phân chia mang đến số khách hàng tối nhiều nhưng mà xe pháo khách hàng size rộng hoàn toàn có thể chở.

Bài giải

Số khách hàng tối đa nhưng mà xe buýt cỡ một vừa hai phải hoàn toàn có thể hóng là: 13 x 30 = 390 (hành khách)

Số khách hàng tối đa nhưng mà xe buýt size nhỏ hoàn toàn có thể chở là: 8 x 8 = 64(hành khách)

Tổng số quý khách của nhì xe buýt cỡ một vừa hai phải và nhỏ là: 390+ 64= 454 (hành khách)

Mà xe buýt size rộng chở được rất nhiều nhất là 52 quý khách nên số xe buýt cần thiết nhằm chở không còn 454 quý khách bên trên là: 454 : 52 = 8 xe pháo và dư 38 hành khách

Xem thêm: có nên rửa mặt sau khi đắp mặt nạ

Vậy nhằm chở không còn 454 quý khách cần thiết 8 xe pháo 52 khu vực chở lênh láng quý khách và cần thiết thêm một xe pháo nhằm chở 38 quý khách sót lại.

Trên đấy là tổ hợp kiến thức và kỹ năng về phép phân chia không còn và phép tắc phân chia đem dư, WElearn cũng bổ sung cập nhật một trong những bài bác tập luyện nhằm những em tự động luyện. Chúc những em học tập tốt!

Xem thêm thắt những bài bác viết:

 • Những Điều Cần lõi Về Chứng Tự Kỷ Thông Thái Tại Trẻ
 • Kể Lại Câu Chuyện Ba Lưỡi Rìu Lớp 4 Hay Nhất
 • Đặc Điểm Và Yêu Cầu Của Bài Văn Miêu Tả – Cách Làm Bài Văn Miêu Tả