phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn toán

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bài tập dượt vào ngày cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối học thức – Tuần 31 Phiếu bài xích tập dượt vào ngày cuối tuần lớp 3 ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn nhanh chóng nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 – Có đáp án sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường. Các dạng bài xích tổ hợp bám sát lịch trình học tập bên trên lớp. Mời chúng ta nằm trong theo gót dõi cụ thể.

Bạn đang xem: phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn toán

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích hoặc tuân theo yêu thương cầu:

Câu 1: Kết trái khoáy của luật lệ tính 29 402 x 3 là:

A. 88 206

B. 88 402

C.88 266

D. 88 926

Câu 2: Tính nhẩm luật lệ tính 16 000 x 3 được:

A. 40 000

B. 42 000

C.48 000

D. 54 000

Câu 3: Một xe pháo chở được 15 348 lít xăng. Hỏi tư xe pháo như thế chở được từng nào lít xăng?

A. 61 238 lít xăng

B. 61 739 lít xăng

C. 61 972 lít xăng

D. 61 392 lít xăng

Câu 4: Số? ….. : 3 = 18 910

A. 53 749

B. 56 730

C. 52 940

D. 54 829

Câu 5: Tính độ quý hiếm của biểu thức 12 345 x 4 – 33 921 là:

A. 15 459

B. 12 853

C.15 204

D. 15 355

Câu 6:

a, Gấp số 18096 lên 4 phiên thì được …………..

b, Gấp số nhỏ nhất đem 5 chữ số không giống nhau lên 5 phiên thì được …………..

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

11 570 x 5

33 123 x 6

9 999 x 9

11 606 x 6

Bài 2. Số?

Thừa số

12 454

33 123

34 555

56 102

Thừa số

5

6

2

3

Tích

Bài 3: Tính:

45 413 – 3 456 x 5 =………………………..

12 222 x 3 – 16 777 = ………………………………

Bài 4. Vườn cam đem 10 246 cây. Vườn đục đem số lượng km bộp chộp 5 phiên số lượng km cam. Hỏi vườn đục rộng lớn vườn cam từng nào cây ?

Bài giải

Bài 5: Một group người công nhân thực hiện lối lần thứ nhất thực hiện được 24 202m lối. Đợt loại nhị thực hiện được bộp chộp gấp đôi lần thứ nhất. Hỏi group người công nhân ấy thực hiện được tổng số từng nào mét đường?

Bài giải

Bài 6: Số?

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 31

Đáp án Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đích hoặc tuân theo yêu thương cầu:

Xem thêm: giáo dục kinh tế và pháp luật

Câu 1: Kết trái khoáy của luật lệ tính 29 402 x 3 là:

A. 88 206

Câu 2: Tính nhẩm luật lệ tính 16 000 x 3 được:

C.48 000

Câu 3: Một xe pháo chở được 15 348 lít xăng. Hỏi tư xe pháo như thế chở được từng nào lít xăng?

D. 61 392 lít xăng

Câu 4: Số? ….. : 3 = 18 910

B. 56 730

Câu 5: Tính độ quý hiếm của biểu thức 12 345 x 4 – 33 921 là:

A. 15 459

Câu 6:

a, Gấp số 18096 lên 4 phiên thì được 72384 

b, Gấp số nhỏ nhất đem 5 chữ số không giống nhau lên 5 phiên thì được 51170 

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

11 570 x 5 =  57850

33 123 x 6 =  198738

9 999 x 9 =  89991

11 606 x 6 =  69636

Bài 2. Số?

Thừa số

12 454

33 123

34 555

56 102

Thừa số

5

6

2

3

Tích

62270 

198738 

69110

168306 

Bài 3: Tính:

45 413 – 3 456 x 5

= 45 413 –  17280

=  28133

12 222 x 3 – 16 777

= 36 666 – 16 777

= 19889

Bài 4. Vườn cam đem 10 246 cây. Vườn đục đem số lượng km bộp chộp 5 phiên số lượng km cam. Hỏi vườn đục rộng lớn vườn cam từng nào cây ?

Bài giải

Số cây vườn đục là

10246 x 5 = 51230 (cây)

Vườn đục rộng lớn vườn cam

51230 –  10246 = 40984 (cây)

Đáp số: 40984 cây

Bài 5: Một group người công nhân thực hiện lối lần thứ nhất thực hiện được 24 202m lối. Đợt loại nhị thực hiện được bộp chộp gấp đôi lần thứ nhất. Hỏi group người công nhân ấy thực hiện được tổng số từng nào mét đường?

Bài giải

Đợt loại nhị thực hiện được

24202 x 2 = 48404 (m đường)

Đội người công nhân thực hiện tổng cộng

24202 + 48404 = 72606 (m đường)

Đáp số: 72606 m

Bài 6: Số?Bài tập dượt vào ngày cuối tuần lớp 3 môn Toán Tuần 31

Cảm ơn các bạn tiếp tục theo gót dõi nội dung bài viết Bài tập dượt vào ngày cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối học thức – Tuần 31 Phiếu bài xích tập dượt vào ngày cuối tuần lớp 3 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhớ là nhằm lại comment và reviews ra mắt trang web với quý khách nhé. Chân trở thành cảm ơn.

 

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 10 kết nối tri thức