redundant là gì

Redundancy là gì?

– Bản thân thích kể từ “redundancy” đem nhiều nghĩa không giống nhau. Redundancy tức là sự dư quá, thừa mứa hoặc còn tức là ai cơ bị thải hồi, thôi việc Khi người công ty ko cần thiết bọn họ nữa.

Các lớp nghĩa và ví dụ với “redundancy”

– Thứ nhất, “ redundancy” tức là sự thừa mứa, dư thừa.

In a loving relationship the effort of one person to tát cultivate affection will be redundancy if the other person reacted indifferently.

Bạn đang xem: redundant là gì

( Trong một quan hệ thương, nỗ lực của một người nhằm vun che tình thân được xem là thừa mứa nếu như người cơ phản xạ một cơ hội thờ ơ)

Too many births will lead to tát redundancy of population and will also lead to tát a surplus of labor.

( Sinh rất nhiều tiếp tục kéo theo dư quá dân sinh và cũng tiếp tục kéo theo dư quá lao động)

All words will be redundant if the person’s actions go against what he promises.

( Mọi lời nói rằng tiếp tục trở thành dư quá nếu mà hành vi của những người cơ lên đường ngược lại với những gì anh tớ đang được hứa.)

Deregulation of the labor market, together with further corporate re-structuring and redundancies, and variations in the take up of part-time work will increase the diversity of paths to tát retirement.

Xem thêm: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

( Việc huỷ bỏ quy ấn định so với thị ngôi trường làm việc, cùng theo với việc tái mét cấu tạo công ty và biểu hiện dư quá, và những thay cho thay đổi trong những công việc tiêu thụ việc làm phân phối thời hạn tiếp tục tăng cao tính phong phú của những con phố kéo theo về hưu.)

– Thứ nhị, “redundancy” tức là ai cơ bị thải hồi, thôi việc Khi người công ty ko cần thiết bọn họ nữa.

A lot of people will be redundancy off when technology is applied in the near future.

( không ít người sẽ ảnh hưởng thải hồi Khi technology được vận dụng vô sau này gần)

Jack was finally made redundant from the company after ten years. Now she is out of work and finding another job.

Xem thêm: tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn

(Jack sau cuối đã  bị xua ngoài doanh nghiệp sau chục năm. Bây giờ cô ấy đang được không thể việc thực hiện và mò mẫm một việc làm không giống.)

The one in five redundancies predicted to tát occur between now and 1970 will strike some fear into the hearts of workpeople.

( 1/5 biểu hiện dư quá được Dự kiến tiếp tục xẩy ra kể từ ni cho tới năm 1970 sẽ gây nên rời khỏi một vài nỗi hãi hãi trong tim người làm việc.)