reliable là gì

Mặc cho dù thực sự động kể từ “rely” đem nghĩa “dựa vào”, tuy nhiên vì như thế sao lúc đặt câu “When I was a child, I had lớn rely my parents” (Khi tôi còn nhỏ, tôi cần phụ thuộc cha mẹ tôi), các bạn vẫn có khả năng sẽ bị trừ điểm? Lỗi sai ở trên đây đó là các bạn đang được “bỏ quên” mất mặt bộ phận giới kể từ sẽ phải theo gót sau “rely”. Vậy, rõ ràng “rely” lên đường với giới kể từ gì và làm thế nào nhằm sửa lại lời nói bên trên mang đến đúng? Hãy nằm trong FLYER mò mẫm hiểu tức thì vô nội dung bài viết này nhé! 

1. Định nghĩa “rely” 

1.1. “Rely” là gì? 

Bạn đang xem: reliable là gì

“Rely” là một trong những động kể từ khá thân thuộc vô giờ Anh, rất có thể dịch lịch sự nghĩa giờ Việt là “dựa vào”, “phụ nằm trong vào”, đem sắc thái tin tưởng tưởng gần như là vô cùng, đến mức độ mái ấm ngữ sẵn sàng phó thác toàn cỗ từng việc cho 1 đối tượng người tiêu dùng nào là cơ. 

rely-di-voi-gioi-tu-gi
Ý nghĩa của “rely”

Ví dụ: 

 • I can rely upon him lớn vì thế everything. 

Tôi rất có thể phụ thuộc anh ấy nhằm thực hiện tất cả. 

Động kể từ “rely” bắt mối cung cấp kể từ gốc kể từ “religare”, tức là “tụ họp” vô giờ Latin. 

“Rely” trừng trị âm là /rɪˈlaɪ/, hãy nằm trong nghe và luyện trừng trị âm theo gót audio sau các bạn nhé! 

1.2. Từ loại của “rely” 

Từ một động kể từ “rely”, chúng ta cũng có thể suy đi ra những kể từ loại không giống bao gồm: 

Từ vựng Từ loại Nghĩa giờ ViệtVí dụ 
ReliableTính từ
(adj) 
Đáng tin tưởng cậyThis position requires someone who is patient and reliable.
Vị trí này đòi hỏi một người kiên trì và uy tín. 
ReliablyTrạng từ
(adv) 
Một cơ hội xứng đáng tin tưởng, một cơ hội Chắn chắn chắnHe reliably informed that the thief has been caught. 
Anh ấy thông tin một cơ hội chắc hẳn rằng rằng thương hiệu trộm đã biết thành bắt. 
ReliabilityDanh từ
(noun)
Sự xứng đáng tin tưởng, chừng tin tưởng cậyHe always tries lớn show his professionalism and reliability in his work. 
Anh ấy luôn luôn nỗ lực thể hiện tại sự có tính chuyên nghiệp và uy tín của tôi vô việc làm. 
RelianceDanh từ
(noun) 
Sự phụ thuộc You shouldn’t place too much reliance on your parents. 
Bạn tránh việc quá tùy theo cha mẹ các bạn. 
Từ loại của “rely” 

Không tương tự tựa như các động kể từ không giống, động kể từ “rely” sẽ phải được kèm theo với giới kể từ “on” hoặc “upon” nhằm thể hiện tại ý nghĩa sâu sắc hoàn hảo. Vậy, rõ ràng cơ hội dùng động kể từ này như vậy nào? Hãy nằm trong FLYER trả lịch sự phần tiếp sau tức thì tại đây nhằm mò mẫm hiểu nhé! 

2. “Rely” lên đường với giới kể từ gì? 

Như đang được trình bày phía trên, “rely” luôn luôn cần kèm theo với một vô 2 giới kể từ “on” hoặc “upon”, diễn tả ý nghĩa sâu sắc “chủ ngữ phụ thuộc/dựa dẫm/tin tưởng vượt mức vô ai/cái gì/điều gì”. 

rely-di-voi-gioi-tu-gi
“Rely” lên đường với giới kể từ gì? 

Công thức công cộng của câu với động kể từ “rely” được ghi chép là: 

S + rely + on/upon + somebody/something

Trong đó: 

 • S là mái ấm ngữ

Ví dụ: 

 • Bob used lớn completely rely on his parents. 

Bob từng trọn vẹn phụ thuộc vô cha mẹ anh ấy. 

 • His family business relies on him alone. 

Công việc marketing của mái ấm gia đình anh ấy chỉ phụ thuộc 1 mình anh. 

Tuy nhiên, nhằm mô tả rõ rệt rộng lớn mục tiêu của sự việc dựa vào, sau cụm “rely on/upon somebody/something” thông thường đạt thêm vế “for/to/doing something”. Hãy nằm trong phát âm tiếp nội dung bài viết nhằm mò mẫm hiểu rõ ràng cơ hội mô tả vào cụ thể từng tình huống các bạn nhé! 

2.1. Rely + on/upon + for 

Để mô tả “chủ ngữ tùy theo ai/cái gì vì như thế điều gì”, chúng ta cũng có thể vận dụng cấu trúc: 

S + rely + on/upon + somebody/something + for + something

rely-di-voi-gioi-tu-gi
“Rely on/upon somebody/something for” 

Ví dụ: 

 • Homeless people rely on/upon volunteers for food.

Những người vô gia cư tùy theo những tự nguyện viên để sở hữu món ăn. 

Hoặc hiểu theo gót nghĩa “nhờ vả ai giúp sức điều gì”: 

Ví dụ: 

 • I often rely on/upon my teacher for good advice. 

Tôi thông thường nhờ nhà giáo của tôi mang đến tôi những lời nói răn dạy chất lượng tốt. 

2.2. Rely + on/upon + to 

Nếu vế sau “rely on/upon” là một trong những động kể từ nguyên vẹn hình mẫu với “to”, lời nói tiếp tục đem ý nghĩa sâu sắc “chủ ngữ dựa vào vào/nhờ vả ai/cái gì nhằm thực hiện gì”. 

S + rely + on/upon + someone/something + lớn + V-inf + …

Trong đó: 

 • V-inf là động kể từ ở dạng nguyên vẹn thể
rely-di-voi-gioi-tu-gi
“Rely on/upon somebody/something to” 

Ví dụ: 

 • Nowadays, we rely heavily on/upon computers lớn vì thế all our work. 

Ngày ni, tất cả chúng ta dựa vào thật nhiều vô PC nhằm triển khai từng việc làm. 

 • The little girl relied on/upon her father lớn fix all her broken toys.

Cô nhỏ xíu đang được nhờ tía sửa toàn bộ địa điểm đồ dùng nghịch tặc bị hỏng của tôi. 

2.3. Rely + on/upon + V-ing 

Để diễn tả “chủ ngữ cần/phụ nằm trong vô ai/cái gì cần thực hiện điều gì đó”, chúng ta cũng có thể dùng cấu trúc: 

S + rely + on/upon + someone/something + V-ing + …

Trong đó: 

 • V-ing là danh động kể từ (động kể từ nguyên vẹn hình mẫu thêm thắt “-ing”) 
rely-di-voi-gioi-tu-gi
“Rely on/upon somebody/something doing…” 

Ví dụ: 

 • The success of Bob’s new project rely on/upon him making an effort

Sự thành công xuất sắc của dự án công trình mới nhất của Bob tùy theo việc anh ấy cần nỗ lực. 

 • Don’t rely on/upon seeking the help from others, you need lớn try yourself. 

Đừng tùy theo việc mò mẫm kiếm sự giúp sức kể từ người không giống, bạn phải tự động bản thân nỗ lực. 

3. Một số cảnh báo Khi dùng “rely on/upon” 

Tùy vô văn cảnh và sắc thái của những người trình bày tuy nhiên “rely on/upon” rất có thể được hiểu theo gót 2 nghĩa: 

 • Phụ nằm trong vô, phụ thuộc vô, cần thiết sự giúp sức của người nào (= need somebody/something) 
 • Tin tưởng vô (= trust somebody/something)

Để đơn giản dễ dàng rộng lớn trong những việc phân biệt 2 sắc thái nghĩa này, các bạn còn rất có thể phụ thuộc những tín hiệu không giống, bao hàm động kể từ đứng trước hoặc trạng kể từ đứng trước/đứng thân mật “rely on/upon”. 

3.1. Phụ nằm trong vô, phụ thuộc (= need) 

Những động kể từ và trạng kể từ đứng trước “rely on/upon” vô câu diễn tả ý nghĩa sâu sắc “chủ ngữ tùy theo ai/cái gì” thông thường đem sắc thái mạnh mẽ và tự tin hoặc xay buộc. 

Loại từ 

Từ vựng

Nghĩa giờ Việt 

Ví dụ 

Động từ 

Be forced to 

Bị xay buộc, buộc phải 

Plants are forced lớn rely on human care for the best yields. 

Cây trồng buộc cần tùy theo nhân loại khiến cho năng suất rất tốt. 

Have to 

Phải 

Babies have lớn rely on their parents. 

Các em nhỏ xíu cần phụ thuộc vô cha mẹ.  

Must 

Phải

People must rely on the law lớn maintain peace in society. 

Con người cần phụ thuộc pháp lý nhằm giữ lại tự do vô xã hội. 

Giới từ 

Heavily, a lot, strongly…  

Rất nhiều, áp lực, hết sức, mạnh mẽ

Babies rely heavily on their parents. 

Những em nhỏ xíu cần dựa vào thật nhiều vô cha mẹ. 

Entirely, exclusively, solely

Hoàn toàn, duy nhất 

This old man relies entirely on pension money lớn live on. 

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày jordan 4 chất lượng giá tốt

Người con trai rộng lớn tuổi tác này dựa vào trọn vẹn vô chi phí bổng hưu nhằm sinh sinh sống. 

Increasingly 

Ngày càng 

The lazy boy increasingly relies on his parents. 

Cậu nhỏ xíu ngay lưng biếng càng ngày càng dựa dẫm cha mẹ bản thân. 

Mainly, largely

Chủ yếu ớt, phần lớn 

I mainly rely on Google lớn tìm kiếm for study materials.  

Tôi hầu hết phụ thuộc Google nhằm mò mẫm kiếm tư liệu học hành. 

Traditionally

Theo thông thường, theo gót truyền thống lịch sử, từ xưa cho tới nay 

They traditionally rely on the ocean for food. 

Từ trước đến giờ, bọn họ vẫn phụ thuộc hải dương cả nhằm mò mẫm kiếm đồ ăn. 

Một số động kể từ và trạng kể từ kèm theo “rely on/upon” 

3.2. Tin tưởng vô (= trust) 

Để thao diễn miêu tả “chủ ngữ bịa niềm tin/tin tưởng vô ai/cái gì”, những động kể từ và trạng kể từ đứng trước “rely on/upon” thông thường đem sắc thái khêu ý hoặc răn dạy nhủ, ví dụ như trợ động kể từ “can, could” hoặc trạng kể từ “safely”. 

Loại từ 

Từ vựng

Nghĩa giờ Việt 

Ví dụ

Động từ 

Can/could

Có thể

You can rely on the manager for information. 

Bạn rất có thể tin vào vấn đề kể từ người vận hành. 

Can/could always

Luôn với thể

You can always rely on what I say. 

Bạn luôn luôn rất có thể luôn luôn tin vào những gì tôi trình bày. 

Can/could no longer 

Không thể nữa 

They could no longer rely on the old policies. 

Họ đang không thể tin vào những quyết sách cũ nữa. 

Trạng từ

Safely 

Một cơ hội an toàn và tin cậy, một cơ hội yên lặng tâm 

You can safely rely on my guidance. 

Bạn rất có thể yên lặng tâm tin vào chỉ dẫn của tôi. 

Simply 

Một cơ hội giản dị và đơn giản, đơn thuần 

He relies simply on his girlfriend.

Anh ấy chỉ giản dị và đơn giản là tin vào nữ giới của tôi. 

Một số động kể từ và trạng kể từ kèm theo “rely on/upon” 

4. Một số cơ hội mô tả sự tin tưởng tưởng đồng nghĩa tương quan với “rely on/upon” 

Để mô tả ý “tin tưởng”, cạnh bên “rely on/upon”, các bạn cũng rất có thể thay cho thế vì thế những cơ hội mô tả không giống nằm trong nghĩa nhằm mục đích tách lặp kể từ. FLYER khêu ý cho mình một trong những cơ hội sau: 

Từ/cụm từ Nghĩa giờ Việt Ví dụ 
Bank onĐặt mong muốn vô, nhìn cậy vào I am banking on your decision. 
Tôi nhìn cậy vô ra quyết định của chúng ta. 
Depend onPhụ nằm trong vô, tùy nằm trong vào The success of this project depends on your effort. 
Sự thành công xuất sắc của dự án công trình này tùy theo nỗ lực của chúng ta. 
TrustTin tưởng, bịa niềm tin tưởng vàoShe trusts her brother implicitly.
Cô ấy trọn vẹn tin tưởng tưởng anh trai bản thân. 
Be certain about Chắc chắn, tin tưởng tưởng trả toànHe is strongly certain about his opinion. 
Anh ấy hết sức chắc hẳn rằng với chủ ý của tôi. 
Các cơ hội mô tả không giống đồng nghĩa tương quan với “rely on/upon” 

5. Bài tập luyện “rely lên đường với giới kể từ gì” 

6. Tổng kết 

Sau Khi phát âm xong xuôi nội dung bài viết, các bạn đã hiểu phương pháp sửa lại lời nói ở đầu bài bác sao mang đến đích chưa? Bingo! Đáp án đó là thêm thắt giới kể từ “on/upon” vào sau cùng “rely” đấy! “When I was a child, I had lớn rely on/upon my parents”. Như vậy, “rely” lên đường với giới kể từ “on” hoặc “upon”. Dường như, cụm “rely on/upon” cũng rất có thể kết phù hợp với “for”, “to” hoặc “V-ing” nhằm thực hiện rõ rệt rộng lớn về sự “dựa dẫm, dựa vào, tin tưởng tưởng”. 

Hi vọng nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho mình trong những việc không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ vựng và nâng lên kĩ năng giờ Anh của bạn dạng thân mật. Cuối nằm trong, nhằm học tập thêm thắt nhiều kỹ năng và kiến thức giờ Anh có ích và thú vị không giống, hãy lưu giữ rẽ thăm hỏi Phòng luyện đua ảo FLYER thường ngày các bạn nhé! 

Xem thêm: 

Xem thêm: mùa hoa rơi gặp lại chàng tập 1

 • “Complaint” lên đường với giới kể từ gì? 5 phút ghi lưu giữ từng giới kể từ lên đường với “complaint”
 • Giải đáp “từ A cho tới Z” thắc mắc “apologize nằm trong gì?” và khêu ý 14 cơ hội đáp lại lời nói nài lỗi với “apologize” 
 • “Suffer” lên đường với giới kể từ gì? Học thời gian nhanh những cơ hội mô tả với “suffer” thông thường gặp