responsibility là gì

Cấu trúc Responsible được sử dụng Khi mong muốn thưa ai phụ trách mang lại ai hoặc làm cái gi. Trong khi, tuỳ vô tình huống nhưng mà tất cả chúng ta với những giới kể từ không giống nhau nhằm người sử dụng với cấu tạo này. Cùng Step Up dò thám hiểu tăng bên trên nội dung bài viết này nhé!

1. Định nghĩa Responsible

Tính từ Responsible đem nghĩa “chịu trách móc nhiệm, là nguyên vẹn nhân” (cho cái gì), hoặc “có tính trách móc nhiệm, xứng đáng tin cậy cậy”.

Bạn đang xem: responsibility là gì

Ví dụ:

 • I thought Ed was responsible for the mess but I was wrong.
  Tôi tưởng Ed là kẻ làm nên rời khỏi gò không ngăn nắp ấy tuy nhiên tôi vẫn lầm.
 • Vanessa is a very responsible person. That is why she became the leader.
  Vanessa là 1 trong những người rất rất đáng tin yêu. Đó là lí tự vì như thế sao cô ấy phát triển thành người hướng dẫn.

2. Cấu trúc Responsible

Có những cơ hội dùng cấu tạo Responsible không giống nhau. Từ Responsible rất có thể đứng riêng biệt hoặc đứng trước danh kể từ.

2.1. Responsible for + Ving

Cách dùng cấu tạo Responsible trước tiên là thưa ai hoặc vật gì phụ trách mang lại việc làm cái gi bại.

S + be responsible for + Ving

Ví dụ:

 • John is responsible for vacuuming the floor and Jake is responsible for dusting the furniture.
  John phụ trách hít vết mờ do bụi sàn ngôi nhà còn Jake phụ trách vệ sinh vết mờ do bụi loại thiết kế bên trong.
 • We are responsible for taking care of the baby.
  Chúng tôi phụ trách đỡ đần mang lại đứa nhỏ bé.

cấu trúc responsible

2.2. Responsible đồ sộ sb for sth

Cấu trúc Responsible cũng rất có thể dùng cùng theo với danh từ hoặc cụm danh kể từ Khi mong muốn thưa ai hoặc vật gì phụ trách trước ai vô một group hoặc tổ chức triển khai được phân loại cấp độ (cho việc gì, cái gì).

S + be responsible + đồ sộ sb (+ for N)

Ví dụ:

 • Jane was responsible đồ sộ the director of the company. She was excellent.
  Jane vẫn phụ trách trước giám đốc công ty lớn. Cô ấy đã từng đảm bảo chất lượng.
 • My teacher told mạ that I was going đồ sộ be responsible for class for the next two periods.
  Cô giáo của tớ bảo là tớ tiếp tục phụ trách móc tình hình lớp bên trong nhì tiết cho tới.

cấu trúc responsible

Xem thêm: Học tức thì cấu tạo Require vô giờ Anh cụ thể và dễ dàng hiểu

2.3. Các cụm kể từ thông thường chuồn với Responsible 

Có một vài cụm kể từ chuồn nằm trong cấu tạo Responsible thông thường người sử dụng như tiếp sau đây.

Cấu trúc rất rất thông dụng trước tiên cũng tức là (ai, cái gì) phụ trách mang lại ai, việc gì: take responsibility for sth = be responsible for sth. Danh kể từ Responsibility tức thị trách móc nhiệm.

S + take(s) responsibility for sth

Xem thêm: tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn

Ví dụ:

 • You have đồ sộ take responsibility for watching out for your child.
  Anh nên phụ trách coi lưu giữ người con của tôi. 
 • Fine, I will take responsibility for my actions.
  Được rồi, tôi tiếp tục phụ trách mang lại những hành vi của tôi.

Xem thêm: Cấu trúc as soon as vô giờ Anh không hề thiếu nhất

Để bảo rằng ai sụp lỗi/trách nhiệm mang lại ai vì như thế chuyện gì, việc gì, tao người sử dụng cấu tạo Responsible như sau:

S + hold(s) S responsible for sth 

= S + blame(s) someone for sth

Ví dụ:

 • Everyone holds her responsible for the project’s failure.
  Tất cả quý khách sụp lỗi mang lại chị ấy vì như thế sự thất bại của dự án công trình.
 • Don’t hold mạ responsible for your mistake.
  Đừng sụp lỗi mang lại tôi vì như thế sai lầm không mong muốn của chúng ta.

cấu trúc responsible

[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA bên trên App Hack Não Pro – Nắm cứng cáp 90% toàn bộ phiên âm cần thiết nhất vô giờ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học tập viên vẫn mạnh mẽ và tự tin hé mồm phân phát âm nhờ giành giật thủ 15 phút tự động học tập thường ngày.
NHẬN NGAY

3. Bài tập dượt về Responsible vô giờ Anh

Như thông thường lệ, đến thời điểm test coi chúng ta hiểu cấu tạo Responsible cho tới đâu bằng phương pháp thực hiện bài xích tập dượt rồi! Sau Khi thực hiện, các bạn hãy đánh giá đáp án và tự động chấm điểm, tiếp sau đó gọi lại những kỹ năng và kiến thức tại đoạn đã từng sai nhằm ghi nhớ bài xích rộng lớn nhé.

Điền cụm kể từ tương thích vô địa điểm trống không và phân chia thì phù hợp:

responsible for, responsible to 

Ví dụ:

I am responsible for the main role.

Tôi phụ trách mang lại vai chủ yếu.

Xem thêm: công chúa khắc ấn lên kẻ phản nghịch

 1. Lisa __________ the CEO because she is a secretary.
 2. Daniel and London __________ locking the doors.
 3. They  __________ writing reports every month.
 4. Last night, people in the office  __________ the accident.
 5. Who  __________ making this mess?
 6. I don’t want đồ sộ work there because if I did, I  __________ Ms. Lan. She is very strict.
 7. No one wants to  __________ what happened.
 8. My neighbors  __________ all the noises.

Đáp án:

 1. is responsible to
 2. are/were/will be… responsible for
 3. are/were/will be… responsible for
 4. were responsible for
 5. is/was responsible for
 6. would be responsible to
 7. be responsible for
 8. are/were responsible for

Đến đó là kết thúc giục nội dung bài viết về cấu tạo Responsible. Hy vọng qua loa trên đây, bạn đã sở hữu thể hiểu và dùng cấu tạo Responsible một cơ hội thiệt thạo.

Step Up chúc bàn sinh hoạt giỏi!