sgk toán 6 kết nối tri thức

Giải Toán 6 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày tập dượt 1

Toán lớp 6 bài xích 2 Cách ghi số bất ngờ sách Kết nối tri thức bao hàm đáp án cụ thể mang đến từng phần, từng bài xích tập dượt nhập nội dung công tác học tập. Tài liệu được biên soạn cụ thể dễ dàng nắm bắt chung những em đơn giản và dễ dàng vấn đáp thắc mắc nhập SGK, kể từ cơ nâng lên kĩ năng giải Toán 6. Sau trên đây chào chúng ta tìm hiểu thêm cụ thể.

Bạn đang xem: sgk toán 6 kết nối tri thức

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài xích 1 Tập thích hợp sách Kết nối tri thức

Mở đầu trang 9 Toán lớp 6 Tập 1: Trong lịch sử dân tộc loại người, số bất ngờ bắt mối cung cấp kể từ yêu cầu kiểm đếm và sở hữu kể từ cực kỳ sớm. Nhưng trải trải qua nhiều thế kỉ người tao mới nhất đã có được cơ hội ghi số bất ngờ như thời buổi này, vừa phải đọc dễ, vừa phải dùng thuận tiện nhập khoa học tập. Cách ghi số bất ngờ cơ như vậy nào?

Mở đầu trang 9 Toán 6 Tập 1 | Kết nối trí thức Giải Toán lớp 6

Giải

Ngày ni, tất cả chúng ta thông thường ghi số bất ngờ nhập hệ thập phân, viết lách ngay số La Mã và ghi số bất ngờ nhập hệ nhị phân với ngành khoa học tập PC.

1. Hệ thập phân

Câu chất vấn trang 9 Toán lớp 6 tập dượt 1

Chỉ sử dụng 3 chữ số 0; 1 và 2, hãy viết lách toàn bộ những số bất ngờ sở hữu thân phụ chữ số, từng chữ số chỉ viết lách một đợt.

Giải

Số bất ngờ sở hữu 3 chữ số sở hữu chữ số hàng nghìn không giống 0

Vậy những số bất ngờ sở hữu 3 chữ số nhưng mà từng chữ số chỉ viết lách một đợt là: 102; 120; 201; 210.

Hoạt động 1 trang 10 Toán lớp 6 Tập 1

Trong số 32 019, tao thấy:

“Chữ số 2 nằm tại sản phẩm ngàn và có mức giá trị vì chưng 2 x 1 000 = 2 000”

Hãy tuyên bố theo đòi khuôn câu cơ so với những chữ số sót lại.

Giải

Chữ số 3 nằm tại hàng trăm ngàn và có mức giá trị vì chưng 3 x 10 000 = 30 000

Chữ số 0 nằm tại hàng nghìn và có mức giá trị vì chưng 0 x 100 = 0

Chữ số 1 nằm tại hàng trăm và có mức giá trị vì chưng 1 x 10 = 10

Chữ số cửu nằm tại sản phẩm đơn vị chức năng và có mức giá trị vì chưng 9 x 1 = 9.

Hoạt động 2 trang 10 Toán lớp 6 Tập 1

Viết số 32 019 trở nên tổng mức vốn những chữ số của chính nó.

Giải

Số 32 019 được trình diễn trở nên tổng mức vốn những chữ số của chính nó là:

32 019 = 3 x 10 000 + 2 x 1 000 + 0 x 100 + 1 x 10 + 9 x 1

Luyện tập dượt 1 Toán lớp 6 trang 10 tập dượt 1 

Viết số 34 604 trở nên tổng mức vốn những chữ số của chính nó.

Giải:

Số 34 604 được viết lách trở nên tổng mức vốn những chữ số của chính nó là:

34 604 = (3 x 10 000) + (4 x 1 000) + (6 x 100) + (0 x 10) + 4

Vận dụng Toán lớp 6 trang 10 tập dượt 1 

Bác Hoa chuồn chợ, Bác chỉ đem thân phụ loại tiền: loại (có mệnh giá) 1 ngàn (1 000) đồng, loại 10 ngàn (10 000) đồng và loại 100 ngàn (100 000) đồng. Tổng số chi phí chưng cần trả là 492 ngàn đồng. Nếu từng loại chi phí, chưng đem theo đòi không thực sự 9 tờ thì chưng sẽ rất cần trả từng nào tờ chi phí từng loại, nhưng mà người buôn bán ko cần trả lại chi phí thừa?

Giải:

Ta trình diễn 492 thành:

492 = (4 x 100) + (9 x 10) + 4 x 1

Vậy nhằm người bán sản phẩm ko cần trả lại chi phí quá thì số tờ chi phí từng loại chưng cần trả là: 4 tờ loại 100 ngàn (100 000) đồng; 9 tờ 10 ngàn (10 000) đồng và 4 tờ loại 1 ngàn (1 000) đồng

2. Số la mã

Câu chất vấn trang 11 Toán lớp 6 tập dượt 1

a. Viết những số 14 và 27 ngay số La Mã.

b. Đọc những số La Mã XVI, XXII

Giải

a. Ta viết lách những số tiếp tục mang đến bên dưới dạng số La Mã là:

14 = 10 + 4

4 kí hiệu IV, 10 kí hiệu là X

Để viết lách số 14 La Mã tao thêm thắt X nhập phía bên trái IV

⇒ 14: XIV

27 = đôi mươi + 7

7 kí hiệu VII, đôi mươi kí hiệu là XX

Để viết lách số 27 La Mã tao thêm thắt XX nhập phía bên trái VII

⇒ 27: XXVII

b. XVI sở hữu nhì bộ phận là X và VI ứng với độ quý hiếm 10 và 6.

⇒ XVI trình diễn số 16

XXII sở hữu nhì bộ phận là XX và II ứng với độ quý hiếm đôi mươi và 2.

⇒ XXII trình diễn số 22

Thử thách nhỏ trang 11 Toán lớp 6 Tập 1

Sử dụng 7 que tính, em xếp được những số La Mã nào?

Giải

Sử dụng 7 que tính tiếp tục xếp được những số La Mã là: XVIII (18); XXIII (23); XXIV (24); XXVI (26); XXIX (29). Mở rộng lớn tao nhận thêm số XXXI (31).

3. Toán 6 Kết nối trí thức phần Bài tập

Câu 1.6 trang 12 Toán lớp 6 tập dượt 1

Cho những số: 27 501; 106 712; 7 110 385; 2 915 404 267 (viết nhập hệ thập phân)

a) Đọc từng số tiếp tục cho

b) Chữ số 7 trong những số tiếp tục mang đến có mức giá trị vì chưng bao nhiêu

Xem thêm: i had my nephew paint the gate last week

Đáp án

a) Đọc những số tiếp tục cho:

27 501: Hai mươi bảy ngàn năm trăm lẻ một

106 712: Một trăm lẻ sáu ngàn bảy trăm chục hai

7 110 385: Bảy triệu một trăm chục ngàn thân phụ trăm tám mươi năm

2 915 404 267: Hai tỉ chín trăm chục lăm triệu tứ trăm linh tứ ngàn nhì trăm sáu mươi bảy. Hoặc em hoàn toàn có thể phát âm là: Hai tỉ chín trăm chục lăm triệu tứ trăm linh tư ngàn nhì trăm sáu mươi bảy.

b)

27 501: chữ số 7 nằm tại sản phẩm ngàn và có mức giá trị là 7 x 1 000 = 7 000

106 712: chữ số 7 nằm tại hàng nghìn và có mức giá trị là 7 x 100 = 700

7 110 385: chữ số 7 nằm tại sản phẩm triệu và có mức giá trị là 7 x 1 000 000 = 7 000 000

2 915 404 267: chữ số 7 nằm tại sản phẩm đơn vị chức năng và có mức giá trị là 7 x 1 = 7

Câu 1.7 trang 12 Toán lớp 6 tập dượt 1

Chữ số 4 đứng ở sản phẩm này nhập một vài bất ngờ nế như đó có mức giá trị bằng:

a) 400

b) 40

c) 4

Đáp án

a) Chữ số 4 có mức giá trị vì chưng 400 khi nó đứng ở hàng nghìn.

b) Chữ số 4 có mức giá trị vì chưng 40 khi nó đứng ở hàng trăm.

c) Chữ số 4 có mức giá trị vì chưng 4 khi nó đứng ở sản phẩm đơn vị chức năng.

Xem thêm: Chữ số 4 đứng ở sản phẩm này nhập một vài bất ngờ nế như đó có mức giá trị bằng

Câu 1.8 trang 12 Toán lớp 6 tập dượt 1

Đọc những số La Mã XIV; XVI; XXIII

Đáp án

Ta phát âm những số La Mã tiếp tục cho:

XIV : chục bốn

XVI : chục sáu

XXIII: nhì mươi ba

Câu 1.9 trang 12 Toán lớp 6 tập dượt 1

Viết những số sau ngay số La Mã: 18; 25

Đáp án

Ta viết lách những số tiếp tục mang đến bên dưới dạng số La Mã là:

18: XVIII

25: XXV

Câu 1.10 trang 12 Toán lớp 6 tập dượt 1

Một số bất ngờ được viết lách vì chưng thân phụ chữ số 0 và thân phụ chữ số cửu ở xen kẹt nhau. Đó là số nào?

Đáp án

Vì số 0 ko thể hàng đầu nên số cần thiết thám thính là 909 090

>> Xem thêm: Số bất ngờ được viết lách vì chưng thân phụ chữ số 0 và thân phụ chữ số cửu ở xen kẹt nhau. Đó là

Câu 1.11 trang 12 Toán lớp 6 tập dượt 1

Dùng những chữ số 0, 3 và 5, viết lách một vài bất ngờ sở hữu thân phụ chữ số không giống nhau nhưng mà chữ số 5 có mức giá trị là 50.

Đáp án

Chữ số 5 có mức giá trị là 50 nên nó ở hàng trăm.

Số 0 ko thể hàng đầu lên chữ số 3 ở hàng nghìn và chữ số 0 ở sản phẩm đơn vị chức năng.

Vậy số cần thiết thám thính là 350.

>> Xem thêm: Viết một vài bất ngờ sở hữu thân phụ chữ số không giống nhau nhưng mà chữ số 5 có mức giá trị là 50

Câu 1.12 trang 12 Toán lớp 6 tập dượt 1

Trong một cửa hàng các loại bánh kẹo, người tao gói gọn kẹo trở nên những loại: từng gói sở hữu 10 khuôn kẹo; từng vỏ hộp sở hữu 10 gói; từng thùng sở hữu 10 vỏ hộp. Một người tiêu dùng 9 thùng, 9 vỏ hộp và 9 gói kẹo. Hỏi người này đã mua sắm toàn bộ từng nào khuôn kẹo.

Đáp án

Số khuôn kẹo sở hữu trong một vỏ hộp là: 10 x 10 = 100 (cái kẹo)

Số khuôn kẹo sở hữu trong một thùng là: 100 x 10 = 1 000 (cái kẹo)

Vậy một người tiêu dùng 9 thùng, 9 vỏ hộp và 9 gói kẹo thì số kẹo người này đã mua sắm toàn bộ là:

9 x 1000 + 9 x 100 + 9 x 10 = 9990 (cái kẹo)

Đáp số 9990 khuôn kẹo

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài xích 3 Thứ tự động nhập hội tụ những số bất ngờ Kết nối tri thức

4. Trắc nghiệm bài xích 2 Cách ghi số tự động nhiên

Trên đấy là toàn cỗ nội dung học tập và câu nói. giải những phần môn Toán lớp 6 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày bài xích 2 bao hàm phần Luyện tập dượt, áp dụng những thắc mắc và bài xích tập dượt tự động luyện mang đến chúng ta học viên tìm hiểu thêm. Hy vọng đấy là tư liệu hữu ích chung những em đơn giản và dễ dàng giải Toán 6 sách mới nhất, chung những em học viên ôn tập dượt, gia tăng kiến thức và kỹ năng, khối hệ thống lại toàn cỗ bài học kinh nghiệm.

Xem thêm: điểm chuẩn học viện ngân hàng 2022

Ngoài đi ra, những em học viên tìm hiểu thêm Chuyên đề Toán 6 hoặc những dạng bài xích tập dượt vào cuối tuần Toán 6 cùng theo với những dạng Đề đua học tập kì 1 lớp 6 và Đề đua học tập kì 2 lớp 6 theo đòi chuẩn chỉnh kiến thức và kỹ năng, kĩ năng của Sở GD&ĐT phát hành. VnDoc.com liên tiếp update Lời giải, đáp án những dạng bài xích tập dượt Chương trình mới nhất mang đến chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm.

Trong công tác sách mới nhất nhằm tiện trao thay đổi, share tay nghề về giảng dạy dỗ và học hành những môn học tập lớp 6, VnDoc chào những thầy giáo viên, những bậc cha mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng biệt giành riêng cho sau nhằm sẵn sàng công tác học tập năm học tập mới nhất.

  • Nhóm Tài liệu học hành lớp 6
  • Nhóm Sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày THCS

Rất ao ước sẽ có được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta. Các tư liệu bên trên trên đây đều được Tải free về dùng.