sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc

TONE: Nam: C, Nữ: G | STYLE: Slow Surf

Sinh con cái đi ra vô từng nào nặng nhọc, Mẹ mến yêu con cái ru con cái khẩn thiết, Mong cho tới con cái luôn luôn trực tiếp ngoan ngoãn thánh thiện, giấc no say,

Bạn đang xem: sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc

Vì đàn con cái thơ ngây bao yêu thương lốt, Đã mất mát cho tới con cái từng nào tuổi thọ, Mẹ tiếp tục mặt mũi con cái, u tiếp tục cho tới con cái phát triển...

Luôn mặt mũi con cái, khuyên răn răn con cái nên người, Mẹ mến yêu con cái rộng lớn yêu thương cuộc sống thường ngày, Mong cho tới con cái luôn luôn trực tiếp yêu thương đời, sinh sống hí hửng tươi tỉnh, Tình yêu thương cho tới con cái mênh mông biết bao nhiêu,

Những tối ôm con cái vô tay khóc đầm đìa vai con cái, Mẹ với biết con cái yêu thương u nhiều, Dù câm nín tuy nhiên con cái thiệt lòng mong muốn phát biểu...

[ĐK: ] Ánh sao tối cho tới con cái sáng sủa soi là u yêu thương, Khúc hát ru con cái vô niềm mơ ước là u yêu thương, Mẹ là cánh chim cho tới con cái cất cánh thiệt xa cách, Mẹ sưởi lạnh lẽo cho tới linh hồn con cái u yêu thương...

Dắt con cái trải qua bao nỗi nhức là u yêu thương, Tiếng con cái yêu thương gọi cho tới trong cả đời là u yêu thương, Mẹ chớ mãi đi ra tiếp cận con cái không cha mẹ, Ôi u yêu!...

== DẠO NHẠC ==

Luôn mặt mũi con cái, khuyên răn răn con cái nên người, Mẹ mến yêu con cái rộng lớn yêu thương cuộc sống thường ngày, Mong cho tới con cái luôn luôn trực tiếp yêu thương đời, sinh sống hí hửng tươi tỉnh, Tình yêu thương cho tới con cái mênh mông biết bao nhiêu,

Những tối ôm con cái vô tay khóc đầm đìa vai con cái, Mẹ với biết con cái yêu thương u nhiều, Dù câm nín tuy nhiên con cái thiệt lòng mong muốn phát biểu...

Xem thêm: nghe tin gia đình một người thân ở xa có chuyện buồn

[ĐK: ] Ánh sao tối cho tới con cái sáng sủa soi là u yêu thương, Khúc hát ru con cái vô niềm mơ ước là u yêu thương, Mẹ là cánh chim cho tới con cái cất cánh thiệt xa cách, Mẹ sưởi lạnh lẽo cho tới linh hồn con cái u yêu thương...

Dắt con cái trải qua bao nỗi nhức là u yêu thương, Tiếng con cái yêu thương gọi cho tới trong cả đời là u yêu thương, Mẹ chớ mãi đi ra tiếp cận con cái không cha mẹ, Ôi u yêu!...

[ĐK: ] (Tăng tone) Ánh sao tối cho tới con cái sáng sủa soi là u yêu thương, Khúc hát ru con cái vô niềm mơ ước là u yêu thương, Mẹ là cánh chim cho tới con cái cất cánh thiệt xa cách, Mẹ sưởi lạnh lẽo cho tới linh hồn con cái u yêu thương...

Dắt con cái trải qua bao nỗi nhức là u yêu thương, Tiếng con cái yêu thương gọi cho tới trong cả đời là u yêu thương, Mẹ chớ mãi đi ra tiếp cận con cái không cha mẹ, Ôi u yêu!...

* Mẹ chớ mãi đi ra tiếp cận con cái không cha mẹ, Mẹ chớ mãi đi ra cút... Ôi u yêu!......

== HẾT BÀI ==

Sinh con cái đi ra vô từng nào nặng nhọc, 
Mẹ yêu thương thương con ru con cái khẩn thiết, 
Mong cho tới con cái luôn luôn trực tiếp ngoan ngoãn thánh thiện, giấc no say, 
Vì đàn con cái thơ ngây bao yêu thương lốt, 
Đã mất mát cho tới con cái từng nào tuổi thọ, 
Mẹ tiếp tục mặt mũi con cái, u tiếp tục cho tới con cái phát triển...

Xem thêm: cách xem tin nhắn đã thu hồi

Luôn mặt mũi con cái, khuyên răn răn con cái nên người, 
Mẹ mến yêu con cái rộng lớn yêu thương cuộc sống thường ngày, 
Mong cho tới con cái luôn luôn trực tiếp yêu thương đời, sinh sống hí hửng tươi tỉnh, 
Tình yêu thương cho tới con cái mênh mông biết bao nhiêu, 
Những tối ôm con cái vô tay khóc đầm đìa vai con cái, 
Mẹ với biết con cái yêu thương u nhiều, 
Dù câm nín tuy nhiên con cái thiệt lòng mong muốn phát biểu...

[ĐK: ]
Ánh sao tối cho tới con cái sáng sủa soi là u yêu thương, 
Khúc hát ru con cái vô niềm mơ ước là u yêu thương, 
Mẹ là cánh chim cho tới con cái cất cánh thiệt xa cách, 
Mẹ sưởi lạnh lẽo cho tới linh hồn con cái u yêu thương...

Dắt con cái trải qua bao nỗi nhức là u yêu thương, 
Tiếng con cái yêu thương gọi cho tới trong cả đời là u yêu thương, 
Mẹ chớ mãi đi ra tiếp cận con cái không cha mẹ, 
Ôi u yêu!...