square là gì

1. Square nhập toán học tập là gì?

Square tức thị hình vuông vắn, nằm trong group kể từ với round= hình tròn; rectangle= hình chữ nhật; …. Ví dụ: my house is 30 metres square= căn nhà tôi rộng lớn 30 mét vuông.

Có thể coi hình vuông vắn là hình chữ nhật có các cạnh bằng nhau, hoặc là hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau.

Bạn đang xem: square là gì

Xem thêm: i had my nephew paint the gate last week

2. Một số ý nghĩa sâu sắc không giống của Square nhập toán học?

“Perfect square” – nhập toán học tập tức thị số chủ yếu phương.

>> Mũ nhập toán học tập giờ anh là gì?