tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể

Tập ăn ý loại vật nào là tại đây ko cần là quần thể?

Bạn đang xem: tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể

A. Tập ăn ý những cây cọ bên trên một trái khoáy gò ở Phú Thọ.

B. Tập ăn ý ốc bươu vàng vô một ruộng lúa.

C. Tập ăn ý cá vô Hồ Tây.

D. Tập ăn ý cá trắm cỏ vô một chiếc ao.

Đáp án C

Quần thể là tập trung những thành viên nằm trong loại, phân bổ vô một không khí chắc chắn, bên trên 1 thời điểm chắc chắn, đem năng lực sinh rời khỏi những mới mỡi hữu thụ

Tập ăn ý cá vô Hồ Tây ko cần là quần thể; vì thế vô hồ nước đem thật nhiều loại cá - ko cần tập trung những thành viên nằm trong loại.

Xem thêm: huyr cô gái m52 lời bài hát

→ Đáp án C.


Quốc Phương Làm riết . 3/4/2016

. 04/04/2016

Bắp Nguyễn ặc. ko cần bản thân chất vấn câu này. câu này bản thân thực hiện trúng rồi . 12/6/2015

. 13/06/2015

Hồ Thị Hằng hohang97 liên minh tế bào cậu. đề chất vấn quần thể nhưng mà . 12/6/2015

. 13/06/2015

nguyễn thị thanh huyền C nhưng mà bạn?!!! @ . 12/6/2015

. 13/06/2015

Xem thêm: cách xem tin nhắn đã thu hồi trên máy tính

Bắp Nguyễn ai giải thic hộ bản thân câu này với . bản thân ngĩ liên minh chứ . 12/6/2015

. 13/06/2015