tenant là gì

You are viewing the article: Tenant Là Gì – ấn định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích | Bostonenglish.edu.vn at ogames.vn

Tenant là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và chỉ dẫn cơ hội dùng Tenant – Definition Tenant – Kinh tế

Bạn đang xem: tenant là gì

Tenant Là Gì -

tenant là gì

Bạn đang được xem: Tenant là gì?

Thông tin cẩn thuật ngữ

Bạn đang được coi nội dung bài viết tại: https://ogames.vn/

Tiếng Anh Tenant
Tiếng Việt Người Thuê (Nhà, Đất..), ở (Nhà) Thuê
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Tenant là gì?

  • Tenant là Người Thuê (Nhà, Đất..), ở (Nhà) Thuê.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng vô lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ tương quan Tenant

Tenant Là Người Thuê (Nhà, Đất Tiếng Anh Là Gì?

Tenant là Người Thuê (Nhà, Đất Tiếng Anh Có nghĩa là Tenant giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang được coi nội dung bài viết tại: https://ogames.vn/

Xem thêm: cách xem tin nhắn thu hồi trên messenger

Ý n​ghĩa – Giải thích

Tenant giờ đồng hồ Anh nghĩa là Tenant là Người Thuê (Nhà, Đất..), ở (Nhà) Thuê. Phát âm là /’tenənt/. A person who pays rent for the use of land or a building..

Đây là cách người sử dụng Tenant giờ đồng hồ Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên nghiệp ngành được cập nhập tiên tiến nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên trên đây là vấn đề giúp người mua hiểu rõ rõ rộng lớn về thuật ngữ Kinh tế Tenant là gì? (hay Người Thuê (Nhà, Đất..), ở (Nhà) Thuê nghĩa là gì?) Định nghĩa Tenant là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và chỉ dẫn cơ hội dùng Tenant / Người Thuê (Nhà, Đất..), ở (Nhà) Thuê. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu vãn vấn đề các thuật ngữ kinh tế tài chính, IT được update liên tục

Bostonenglish.edu.vn cũng gom trả lời những yếu tố sau đây:

Xem thêm: cách xem tin nhắn đã thu hồi trên máy tính

  • Tenant vô it La gì
  • Tenant vô Microsoft là gì
  • Tenant Office 365 là gì
  • Tenant la gì
  • Tenant code La gì
  • Tenants là gì
  • Property là gì
  • Resident là gì
See more articles in the category: Wiki