thời tiết quảng xương, thanh hóa 10 ngày tới

Dự báo không khí Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa 10 ngày tới

Thứ 5 31/08

Bạn đang xem: thời tiết quảng xương, thanh hóa 10 ngày tới

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc chừng gió 5.35 km/h

25° / 34°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:41/06:14

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 6 01/09

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc chừng gió 4.2 km/h

25° / 36°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:41/06:14

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 7 02/09

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 5.2 km/h

26° / 37°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:41/06:14

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Chủ nhật 03/09

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc chừng gió 5.1 km/h

26° / 37°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:41/06:14

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 2 04/09

mây đen kịt u ám

mây đen kịt u ám

mây đen kịt u ám

Tốc chừng gió 5.4 km/h

27° / 36°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:41/06:14

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 3 05/09

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.91 km/h

26° / 36°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:41/06:14

Xem thêm: sách tiếng anh lớp 6 i learn smart world

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 4 06/09

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc chừng gió 3.86 km/h

26° / 36°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:41/06:14

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 5 07/09

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.78 km/h

26° / 35°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:41/06:14

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 6 08/09

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.34 km/h

25° / 34°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:41/06:14

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 7 09/09

bầu trời quang quẻ đãng

bầu trời quang quẻ đãng

bầu trời quang quẻ đãng

Tốc chừng gió 3.71 km/h

25° / 34°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:41/06:14

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Nhiệt chừng và tài năng đem mưa Huyện Quảng Xương 10 ngày tới

Lượng mưa ở Huyện Quảng Xương 10 ngày tới

bầu trời quang quẻ đãng

32°

bầu trời quang quẻ đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh - Hoàng hít ở Huyện Quảng Xương

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/06:14

Nhiệt chừng không khí ở Huyện Quảng Xương

Thấp/Cao

Độ độ ẩm lúc này ở Huyện Quảng Xương

Độ ẩm

52%

Áp suất ko khí

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Bản thiết bị không khí Windy Huyện Quảng Xương

Thời tiết xã phường Huyện Quảng Xương