thủ tục đổi hộ chiếu hết hạn

Hướng dẫn thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung, chuẩn bị hết hạn sử dung online rời khỏi sao? Lệ phí cung cấp thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu? - Câu chất vấn của chị ý Phương (Quy Nhơn)

Hướng dẫn tiến hành thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung online tiên tiến nhất 2023?

Người dân rất có thể tiến hành thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung hoặc hộ chiếu chuẩn bị hết hạn sử dung vì như thế kiểu dáng online theo phía dẫn sau:

Bước 1: Truy cập trang web

Bạn đang xem: thủ tục đổi hộ chiếu hết hạn

Người dẫn truy vấn nhập trang web sau: https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn/ và lựa chọn mục khai vấn đề ý kiến đề nghị cung cấp hộ chiếu

Bước 2: Sau tê liệt màn hình hiển thị hiển thị tiếp tục hiện tại tờ khai ý kiến đề nghị cung cấp hộ chiếu. Người dân cần điền đúng mực những vấn đề cá thể.

Bước 3: Tại mục nội dung đề nghị

Chọn những mục ứng theo dõi nhu cầu:

- Cấp lại hộ chiếu bởi hộ chiếu cũ hết hạn sử dung.

- Cấp lại hộ chiếu bởi hộ chiếu chuẩn bị hết hạn sử dung.

Bước 4: Sau Khi điền không thiếu vấn đề cá thể, người dân lựa chọn cơ sở tiêu thụ tiếp sau đó lựa chọn [Kiểm tra lại vấn đề tiếp tục khai]

Bước 5: Lúc này, màn hình hiển thị tiếp tục hiển thị toàn cỗ tờ khai nhằm người dân đánh giá thông tin

Chọn [Quay lại] Khi cần thiết sửa thông tin

Chọn [Đặt lịch hứa hẹn nộp làm hồ sơ nếu như đem nhu cầu] nhằm nộp làm hồ sơ online như sau:

Sau tê liệt lựa chọn [Chấp nhận] và In tờ khai thông tin

Bước 6: Chuẩn bị làm hồ sơ bao gồm

- Tờ khai ý kiến đề nghị cung cấp hộ chiếu phổ thông ở nội địa.

- 2 Tấm hình họa 4x6.

- CMND/CCCD còn hiệu lực hiện hành.

Xem thêm: toán 10 kết nối tri thức với cuộc sống

- Hộ chiếu phổ thông cũ.

Bước 7: Nộp hồ nước sơ

Nộp làm hồ sơ bên trên chống Quản lý xuất nhập cư và tiến hành giấy tờ thủ tục cung cấp lại thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung hoặc chuẩn bị hết hạn sử dung.

Lưu ý: chỉ dẫn bên trên chỉ vận dụng so với tình huống hộ chiếu phổ thông ở nội địa.

Hướng dẫn thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung, chuẩn bị hết hạn sử dung online tiên tiến nhất 2023? Lệ phí cung cấp thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu?

Hướng dẫn thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung, chuẩn bị hết hạn sử dung online tiên tiến nhất 2023? Lệ phí cung cấp thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu? (Hình kể từ Internet)

Lệ phí cung cấp thay đổi hộ chiếu mới nhất là bao nhiêu?

Căn cứ theo dõi nội dung biểu nút thu tiền phí, lệ phí phát hành tất nhiên Thông tư 25/2021/TT-BTC, đem quy quyết định về lệ phí cung cấp hộ chiếu như sau:

Mức lệ phí cung cấp hộ chiếu nêu bên trên được vận dụng so với hộ chiếu gắn chíp năng lượng điện tử và hộ chiếu ko gắn chíp năng lượng điện tử.

Như vậy, theo dõi quy quyết định bên trên thì việc cung cấp lại hộ chiếu mới nhất là 200.000 đồng.

Tuy nhiên, nút phí này và đã được tách 20% theo dõi quy quyết định bên trên Thông tư 44/2023/TT-BTC, rõ ràng coi bên trên trên đây.

Ai không nhất thiết phải đóng góp chi phí cung cấp hộ chiếu?

Căn cứ bên trên khoản 2 Điều 5 Thông tư 25/2021/TT-BTC đem quy quyết định về tình huống không nhất thiết phải đóng góp lệ phí cung cấp hộ chiếu như sau:

Các tình huống được không tính tiền, lệ phí
Miễn lệ phí cung cấp hộ chiếu đối với: Người VN ở quốc tế đem ra quyết định trục xuất vì như thế văn bạn dạng của cơ sở đem thẩm quyền nước thường trực tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu; người VN ở quốc tế cần về nước theo dõi điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế về sự nhận quay về công dân tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu và những tình huống vì như thế nguyên nhân nhân đạo.

Như vậy, những tình huống không nhất thiết phải đóng góp chi phí cung cấp hộ chiếu gồm:

- Những người VN ở quốc tế đem ra quyết định trục xuất vì như thế văn bạn dạng của cơ sở đem thẩm quyền nước thường trực tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu;

- Người VN ở quốc tế cần về nước theo dõi điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế về sự nhận quay về công dân tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu

- Những tình huống vì như thế nguyên nhân nhân đạo.

Khi này thì hộ chiếu tiếp tục không còn hạn?

Căn cứ bên trên Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân VN 2019 quy quyết định về thời hạn của sách vở và giấy tờ xuất nhập cư như sau:

Thời hạn của sách vở và giấy tờ xuất nhập cảnh
1. Hộ chiếu nước ngoài kí thác, hộ chiếu công vụ đem thời hạn kể từ 01 năm cho tới 05 năm; rất có thể được gia hạn một thứ tự không thật 03 năm.
2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy quyết định như sau:
a) Hộ chiếu phổ thông cung cấp cho những người kể từ đầy đủ 14 tuổi tác trở lên trên đem thời hạn 10 năm và ko được gia hạn;
b) Hộ chiếu phổ thông cung cấp cho những người ko đầy đủ 14 tuổi tác đem thời hạn 05 năm và ko được gia hạn;
c) Hộ chiếu phổ thông cung cấp theo dõi giấy tờ thủ tục rút gọn gàng đem thời hạn không thật 12 mon và ko được gia hạn.
3. Giấy thông hành đem thời hạn không thật 12 mon và ko được gia hạn.

Theo tê liệt, hộ chiếu hết hạn sử dung Khi không còn thời hạn của từng loại hộ chiếu, rõ ràng như sau:

- Hộ chiếu nước ngoài kí thác và hộ chiếu công vụ đem thời hạn kể từ 01 năm cho tới 05 năm.

Xem thêm: điểm chuẩn học viện ngân hàng 2022

- Hộ chiếu phổ thông cung cấp cho những người kể từ đầy đủ 14 tuổi tác trở lên trên đem thời hạn 10 năm và ko được gia hạn.

- Hộ chiếu phổ thông cung cấp cho những người ko đầy đủ 14 tuổi tác đem thời hạn 05 năm và ko được gia hạn.

- Hộ chiếu phổ thông cung cấp theo dõi giấy tờ thủ tục rút gọn gàng đem thời hạn không thật 12 mon và ko được gia hạn.