thủ tục đổi hộ chiếu sắp hết hạn tại tphcm

Hướng dẫn thay đổi hộ chiếu hết thời gian sử dụng, chuẩn bị hết thời gian sử dụng online rời khỏi sao? Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu? - Câu căn vặn của chị ấy Phương (Quy Nhơn)

Hướng dẫn triển khai thay đổi hộ chiếu hết thời gian sử dụng online tiên tiến nhất 2023?

Người dân hoàn toàn có thể triển khai thay đổi hộ chiếu hết thời gian sử dụng hoặc hộ chiếu chuẩn bị hết thời gian sử dụng vì chưng kiểu dáng online theo phía dẫn sau:

Bạn đang xem: thủ tục đổi hộ chiếu sắp hết hạn tại tphcm

Bước 1: Truy cập trang web

Người dẫn truy vấn nhập trang web sau: https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn/ và lựa chọn mục khai vấn đề ý kiến đề nghị cấp cho hộ chiếu

Bước 2: Sau cơ screen hiển thị tiếp tục hiện nay tờ khai ý kiến đề nghị cấp cho hộ chiếu. Người dân nên điền đúng đắn những vấn đề cá thể.

Bước 3: Tại mục nội dung đề nghị

Chọn những mục ứng theo dõi nhu cầu:

- Cấp lại hộ chiếu vì thế hộ chiếu cũ hết thời gian sử dụng.

- Cấp lại hộ chiếu vì thế hộ chiếu chuẩn bị hết thời gian sử dụng.

Bước 4: Sau Khi điền không thiếu thốn vấn đề cá thể, người dân lựa chọn cơ sở tiêu thụ tiếp sau đó lựa chọn [Kiểm tra lại vấn đề đang được khai]

Bước 5: Lúc này, screen tiếp tục hiển thị toàn cỗ tờ khai nhằm người dân đánh giá thông tin

Chọn [Quay lại] Khi cần thiết sửa thông tin

Chọn [Đặt lịch hứa nộp làm hồ sơ nếu như đem nhu cầu] nhằm nộp làm hồ sơ online như sau:

Sau cơ lựa chọn [Chấp nhận] và In tờ khai thông tin

Bước 6: Chuẩn bị làm hồ sơ bao gồm

- Tờ khai ý kiến đề nghị cấp cho hộ chiếu phổ thông ở nội địa.

- 2 Tấm hình họa 4x6.

- CMND/CCCD còn hiệu lực thực thi hiện hành.

- Hộ chiếu phổ thông cũ.

Bước 7: Nộp hồ nước sơ

Nộp làm hồ sơ bên trên chống Quản lý xuất nhập cư và triển khai giấy tờ thủ tục cấp cho lại thay đổi hộ chiếu hết thời gian sử dụng hoặc chuẩn bị hết thời gian sử dụng.

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với phần phía đông của liên bang nga

Lưu ý: chỉ dẫn bên trên chỉ vận dụng so với tình huống hộ chiếu phổ thông ở nội địa.

Hướng dẫn thay đổi hộ chiếu hết thời gian sử dụng, chuẩn bị hết thời gian sử dụng online tiên tiến nhất 2023? Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu?

Hướng dẫn thay đổi hộ chiếu hết thời gian sử dụng, chuẩn bị hết thời gian sử dụng online tiên tiến nhất 2023? Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu? (Hình kể từ Internet)

Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu mới nhất là bao nhiêu?

Căn cứ theo dõi nội dung biểu nút thu tiền phí, lệ phí phát hành tất nhiên Thông tư 25/2021/TT-BTC, đem quy quyết định về lệ phí cấp cho hộ chiếu như sau:

Mức lệ phí cấp cho hộ chiếu nêu bên trên được vận dụng so với hộ chiếu gắn chíp năng lượng điện tử và hộ chiếu ko gắn chíp năng lượng điện tử.

Như vậy, theo dõi quy quyết định bên trên thì việc cấp cho lại hộ chiếu mới nhất là 200.000 đồng.

Tuy nhiên, nút phí này và đã được hạn chế 20% theo dõi quy quyết định bên trên Thông tư 44/2023/TT-BTC, rõ ràng coi bên trên trên đây.

Ai không nhất thiết phải đóng góp chi phí cấp cho hộ chiếu?

Căn cứ bên trên khoản 2 Điều 5 Thông tư 25/2021/TT-BTC đem quy quyết định về tình huống không nhất thiết phải đóng góp lệ phí cấp cho hộ chiếu như sau:

Các tình huống được không tính phí, lệ phí
Miễn lệ phí cấp cho hộ chiếu đối với: Người VN ở quốc tế đem ra quyết định trục xuất vì chưng văn phiên bản của cơ sở đem thẩm quyền nước trực thuộc tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu; người VN ở quốc tế nên về nước theo dõi điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế về sự nhận quay về công dân tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu và những tình huống vì thế nguyên nhân nhân đạo.

Như vậy, những tình huống không nhất thiết phải đóng góp chi phí cấp cho hộ chiếu gồm:

- Những người VN ở quốc tế đem ra quyết định trục xuất vì chưng văn phiên bản của cơ sở đem thẩm quyền nước trực thuộc tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu;

- Người VN ở quốc tế nên về nước theo dõi điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế về sự nhận quay về công dân tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu

- Những tình huống vì thế nguyên nhân nhân đạo.

Khi nào là thì hộ chiếu tiếp tục không còn hạn?

Căn cứ bên trên Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân VN 2019 quy quyết định về thời hạn của sách vở xuất nhập cư như sau:

Thời hạn của sách vở xuất nhập cảnh
1. Hộ chiếu nước ngoài uỷ thác, hộ chiếu công vụ đem thời hạn kể từ 01 năm cho tới 05 năm; hoàn toàn có thể được gia hạn một lượt không thực sự 03 năm.
2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy quyết định như sau:
a) Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho tất cả những người kể từ đầy đủ 14 tuổi hạc trở lên trên đem thời hạn 10 năm và ko được gia hạn;
b) Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho tất cả những người ko đầy đủ 14 tuổi hạc đem thời hạn 05 năm và ko được gia hạn;
c) Hộ chiếu phổ thông cấp cho theo dõi giấy tờ thủ tục rút gọn gàng đem thời hạn không thực sự 12 mon và ko được gia hạn.
3. Giấy thông hành đem thời hạn không thực sự 12 mon và ko được gia hạn.

Theo cơ, hộ chiếu hết thời gian sử dụng Khi không còn thời hạn của từng loại hộ chiếu, rõ ràng như sau:

- Hộ chiếu nước ngoài uỷ thác và hộ chiếu công vụ đem thời hạn kể từ 01 năm cho tới 05 năm.

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho tất cả những người kể từ đầy đủ 14 tuổi hạc trở lên trên đem thời hạn 10 năm và ko được gia hạn.

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho tất cả những người ko đầy đủ 14 tuổi hạc đem thời hạn 05 năm và ko được gia hạn.

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho theo dõi giấy tờ thủ tục rút gọn gàng đem thời hạn không thực sự 12 mon và ko được gia hạn.

Xem thêm: lời bài hát thùy chi xe đạp