tiếng anh 8 unit 9 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 9 looking back

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Match the words (1-6) lớn their definitions (A-F).

(Nối những kể từ với khái niệm của bọn chúng.) 

Words

Definitions

1. drought

2. mudslide

3. flood

4. tsunami

5. tornado

6. earthquake

A. a violent storm with very strong winds which move in a circle

B. a huge wave that can destroy towns near the sea

C. a long period when there is no rain and not enough water for people, animals and plants

D. a large amount of water covering an area that is usually dry

E. a sudden, violent shaking of the Earth's surface

F. a large amount of mud sliding down a mountain, often destroying buildings and injuring or killing people below

Lời giải chi tiết:

1. C

2. F

3. D

4. B

5. A

6. E

1. C

drought – a long period when there is no rain and not enough enough water for people, animals and plants

(hạn hán - một tiến độ nhiều năm Khi không tồn tại mưa và ko đầy đủ nước cho tới trái đất, động vật hoang dã và cây cỏ.)

2. F

mudslide – a large amount of mud sliding down a mountain, often destroying buildings and injuring or killing people below

(lũ bùn - một lượng rộng lớn mùn chảy xuống núi, thông thường phá huỷ diệt những tòa căn nhà và thực hiện hoảng sợ hoặc thịt người dân mặt mày dưới)

3. D

flood – a large amount ò water covering an area that is usually dry

(lũ lụt - một lượng rộng lớn nước chứa đựng một chống tuy nhiên thường thô hạn)

4. B

tsumina – a huge wave that can destroy towns near the sea

(sóng thần - một cơn sóng rộng lớn tuy nhiên hoàn toàn có thể phá huỷ diệt những thị xã ngay gần biển)

5. A

tornado – a violent storm with very strong winds which move in a circle

(lốc xoáy - một cơn lốc rộng lớn với gió máy mạnh tuy nhiên dịch rời trở thành vòng tròn)

6. E

earthquake – a sudden, violent shaking of the earth’s surface

(động khu đất - một sự lúc lắc rung lắc mặt phẳng ngược khu đất mạnh và đột ngột)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Use the words from the box in the correct size lớn complete the sentences.

(Sử dụng những kể từ vô khuông cho tới đúng chuẩn nhằm hoàn thành xong câu.)

scatter                      take                        evacuate                     put out                     provide

1. Emergency workers                       the village when the river flooded the area.

2. Rescue workers are still trying lớn                       the forest fires.

3. The strong winds forced the climbers lớn                       shelter.

4. Many countries have food and other material aid to                      the hurricane victims.

5. Debris from collapsed buildings was                       across the whole area.

Lời giải chi tiết:

1. evacuated

2. put out

3. take

4. provided

5. scattered

1. Emergency workers evacuated the village when the river flooded the area.

(Đội cấp cho cứu vãn vẫn tản cư ngôi thôn Khi tuy nhiên loại sông thực hiện lụt lội cả chống.)

Giải thích: Sự khiếu nại vô quá khứ => quá khứ đơn

2. Rescue workers are still trying lớn put out the forest fires.

(Đội cứu hộ cứu nạn vẫn đang được nỗ lực dập tắt vụ cháy.)

Giải thích: Sau "to" là động kể từ lưu giữ nguyên

3. The strong winds forced the climbers lớn take shelter.

(Gió mạnh thực hiện cho tới những người dân leo núi cần dò la khu vực trú ẩn.)

Giải thích: Sau "to" là động kể từ lưu giữ nguyên

4. Many countries have provided food and other material aid lớn the hurricane victims.

(Nhiều vương quốc vẫn cung ứng đồ ăn thức uống và trợ cấp cho đồ dùng không giống cho tới những người dân dân bị nàn vô cơn lốc cuồng phong.)

Giải thích: Thì lúc này trả thành: have + VpII

5. Debris from collapsed buildings was scattered acroos the wholee area.

(Những miếng vụn kể từ những tòa căn nhà sụp ụp đã và đang được vung vãi từng biển lớn.)

Giải thích: Bị động ở quá khứ: was + VpII

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Decide which of the sentences can be  changed lớn passive voice. Write them down. Explain why two of them cannot. 

(Quyết ấn định câu nào là hoàn toàn có thể bị thay cho thay đổi trở thành thể thụ động. Viết bọn chúng xuống. Giải mến vì sao 2 câu ko thể.)

1. Mr Smith will collect the tickets.

(Ông Smith tiếp tục tích lũy vé.)

_____________________

2. The students put on a play at the kết thúc of term.

(Các SV tiến hành một vở kịch vào thời gian cuối học tập kỳ.)

_____________________

3. Jim is always late for work.

(Jim luôn luôn trực tiếp đi làm việc muộn.)

_____________________

4. Julie took the message.

(Julie đã nhận được lời nhắn.)

_____________________

5. A local artist painted the picture.

(Một họa sỹ địa hạt vẫn vẽ tranh ảnh này.)

_____________________

6. They arrived at the theatre at 8.30 p.m.

(Họ đã đi đến căn nhà hát khi 8.30 tối.)

_____________________

Lời giải chi tiết:

1. The tickets will be collected by Mr. Smith. 

(Vé được thu vì thế ông Smith.)

2. A play was put on by students at the kết thúc of term.

(Một vở kịch được dựng vì thế những học viên vô thời điểm cuối kỳ.)

4. The message was taken by Julie.

(Tin nhắn được gửi vì thế Julie.)

5. The picture was painted by a local artist.

(Bức giành giật được một họa sỹ địa hạt vẽ.)

Xem thêm: bài 16 trang 51 sgk toán 9 tập 1

* Câu 3 và 6 ko thế thay đổi trở thành câu thụ động chính vì động kể từ đó là is (câu 3) và arrive - cho tới (câu 6)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4.  Match the two parts lớn make complete sentences.

(Nối 2 phần nhằm hoàn thành xong câu.)

1. After our plane had landed,

2. We found out the train had left

3. When we got lớn the khách sạn,

4. I had never really travelled

5. The waiter had taken my plate

6. As I stepped onto the bus,

a. we learnt they had lost our reservation.

b. until I decided lớn study abroad.

c. before I finished eating my meal.

d. we waited an hour for our luggage.

e. I noticed I had left my pass at home page.

f. ten minutes before we got lớn the station.

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - f

3 - a

4 - b

5 - c

6  -e

1 - d: After our plane had landed, we waited an hour for our luggage.

(Sau Khi máy cất cánh Shop chúng tôi hạ cánh, Shop chúng tôi vẫn hóng một giờ nhằm lấy tư trang hành lý.)

2 - f: We found out the train had left, ten minutes before we got lớn the station.

(Chúng tôi vẫn thấy xe hỏa tách cút 10 phút trước lúc Shop chúng tôi cho tới ga.)

3 - a: When we got lớn the khách sạn, we learnt they had lost our reservation.

(Khi Shop chúng tôi cho tới hotel, Shop chúng tôi vẫn biết chúng ta đã thử lạc thất lạc bịa chống của Shop chúng tôi.)

4 - b: I had never really travelled, until I decided lớn study abroad.

(Tôi vẫn ko khi nào thiệt sự cút phượt, cho tới Khi tôi ra quyết định cút du học tập.)

5 - c: The waiter had taken my plate before I finished eating my meal.

(Người đáp ứng vẫn lấy dĩa của tôi trước lúc tôi ăn đoạn.)

6 - e: As I stepped onto the bus, I noticed I had left my pass at home page.

(Khi tôi bước lên xe pháo buýt, tôi mới mẻ xem xét rằng tôi vẫn nhằm lại hộ chiếu của tớ trong nhà.)

Bài 5 a

Video chỉ dẫn giải

5.a. Imagine five bad things that happened lớn you yesterday, and write them down.

(Tưởng tượng 5 điều xấu xí vẫn xẩy ra cho tới em trong ngày hôm qua, ghi chép bọn chúng xuống.)

Example: 

Someone stole my xe đạp.

(Ai này đã trộm chiếc xe giẫm của tôi.)

My sister broke my computer.

(Em gái tôi vẫn làm vỡ tung chiếc máy vi tính của tôi.)

Phương pháp giải:

'happened lớn you yesterday' nên toàn bộ những câu tiếp tục dùng thì quá khứ đơn.

Lời giải chi tiết:

- My xe đạp broke down on the way lớn school.

(Xe giẫm của tôi bị hỏng bên trên đàng cho tới ngôi trường.)

I went lớn school late.

(Tôi đã đi đến ngôi trường muộn.)

My mother shouted at má about my study.

(Mẹ tôi mắng tôi về chuyện học tập.)

Bài 5 b

b.  Work in groups. Add time clauses lớn yoursentences as the following examples.

(Làm theo đòi group. Thêm mệnh đề chỉ thời hạn cho tới câu của em như ví dụ.) 

- When I woke up yesterday morning, someone had stolen my xe đạp.

(Khi tôi dậy vô sáng sủa trong ngày hôm qua, ai này đã trộm chiếc xe giẫm của tôi.)

- When I got home page yesterday, my sister had broken my computer

(Khi tôi về căn nhà vô trong ngày hôm qua, em tôi đã thử hỏng chiếc máy vi tính của tôi.)

Lời giải chi tiết:

- When I went lớn school, my xe đạp broke down.

(Khi tôi cho tới ngôi trường, xe đạp điện của tôi bị hỏng.)

- When my teacher came lớn class, she knew that I had gone lớn school late.

(Khi giáo viền đi học, cô ấy vẫn biết tôi đến lớp trễ.)

- When my father came home page, my mother shouted at má about my study.

(Khi phụ vương tôi về căn nhà, u vẫn mắng tôi về sự học tập.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Read the news headlines. In pairs, use the expressions from the box in GETTING STARTED lớn respond lớn them.

(Đọc tựa đề thông tin. Làm theo đòi cặp, dùng những trở thành ngữ vô phần Getting Started nhằm vấn đáp.)

- Earthquake survivors found under debris after ten days.

(Những người sinh sống sót vô trận động khu đất đã và đang được nhìn thấy bên dưới miếng vụn sau 10 ngày.)

- Six-year-old rescued from forest fire by pet dog.

(Đứa nhỏ bé 6 tuổi hạc được chú chó nuôi cứu vãn ngoài cháy rừng.)

- One million dollars raised for typhoon victims in the Philippines sánh far.

(Một triệu đô la được quyên cho tới những nàn nhân vụ bão nhiệt đới gió mùa ở Philippines mới gần đây.)

- Hundreds of homes damaged or destroyed in Haiti by tornado.

(Hàng trăm mái nhà bị thiệt hoảng sợ hoặc phá huỷ diệt ở Haiti vì thế lốc xoáy.)

- Temporary accommodation mix up for volcano victims.

(Chỗ ở trong thời điểm tạm thời đã và đang được dựng lên đến những nàn nhân vụ núi lửa.)

- Debris finally cleared by rescue teams.

(Những miếng vụn sau cùng được vệ sinh vì thế group cứu hộ cứu nạn.)

Example:

A: It says here that a six-year-old girl was rescued from a forest fire by her pet dog.

(Người tao bảo rằng cô nhỏ bé 6 tuổi hạc đã và đang được chú chó nuôi của cô ấy ấy cứu vãn ngoài vụ cháy rừng.)

B: Wow! That’s amazing!

(Wow! Thật tuyệt!)

Lời giải chi tiết:

1. A: People say here that a six-year-old girl was rescued from a forest fîre by her pet dog.

    (Người tao bảo rằng cô nhỏ bé 6 tuổi hạc đã và đang được chú chó nuôi của cô ấy ấy cứu vãn ngoài vụ cháy rừng.)

    B: That’s magical. (Thật kỳ diệu!)

2. A: It is said that temporary accommodation was mix up for volcano victims.

   (Người tao bảo rằng khu vực ở trong thời điểm tạm thời đã và đang được hình thành cho tới những nàn nhân vụ núi lửa.)

    B: How wonderful! (Thật tuyệt vời!)

3. A: People say that hundreds of homes were damaged or destroyed in Haiti by tornado.

    (Người tao bảo rằng hàng trăm ngàn mái nhà bị thiệt hoảng sợ hoặc phá huỷ diệt ở Haiti vì thế lốc xoáy.)

    B: Oh no! (Ôi, không!)

4. A: People say that one million dollars have been raised for typhoon victims in the philippines sánh far.

    (Người tao bảo rằng một triệu đô la được quyên cho tới những nàn nhân vụ bão nhiệt đới gió mùa ở Philippines mới gần đây.)

    B: That’s great! (Quá đảm bảo chất lượng rồi!)

5. A: People say that earthquake survivors were found under debris after ten days.

    (Người tao bảo rằng những người dân sông sót vô trận động khu đất đã và đang được nhìn thấy bên dưới miếng vụn sau 10 ngày.)

    B: That’s relief! (Thật nhẹ nhõm nhõm!)

6. A: It is said that debris finally was cleared by rescue teams.

    (Người tao bảo rằng những miếng vụn sau cùng được vệ sinh vì thế group cứu hộ cứu nạn.)

    B: That's relief! (Thật nhẹ nhõm nhõm!)

Xem thêm: muốn làm công an phải học giỏi môn gì