tiếng anh lớp 5 unit 14 lesson 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 14 lesson 2

Bài 1

1. Look, listen and read.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) What are you doing, Linda?

(Bạn đang khiến gì vậy Linda?)

I'm reading The Golden starfruit Tree.

(Mình đang được gọi Chuyện cây khế.)

b) Oh, I read it last week. What tự you think of the two brothers?

(Ồ, tôi đã gọi tuần trước đó. quý khách hàng nghĩ về gì về nhị anh em?)

I think the older brother is very greedy.

(Mình nghĩ về người anh thiệt tham lam lam.)

c) Yeah, you're right. How about the younger one?

(Ồ, các bạn đích thị cơ. Còn người em thì thế nào?)

He's very kind.

(Anh ấy rất tuyệt bụng.)

d) Do you lượt thích the story?

(Bạn đem quí mẩu chuyện không?)

Yes, I tự. We can learn a lesson from it: don't be sánh greedy!

(Mình quí. Chúng tớ rất có thể học tập một bài học kinh nghiệm kể từ nó: chớ quá tham lam lam.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và gọi.)

Lời giải chi tiết:

a) What tự you think of the mouse? - I think it's intelligent.

(Bạn nghĩ về gì về con cái chuột? - Tôi nghĩ về nó lanh lợi.)

b) What tự you think of An Tiem? - I think he's hard-working.

Bạn nghĩ về gì về An Tiêm? - Tôi nghĩ về anh ấy chuyên cần.)

c) What tự you think of the older brother? - I think greedy.

(Bạn nghĩ về gì về người anh? - Tôi nghĩ về hắn tớ thiệt tham lam lam.)

d) What tự you think of Snow White? - I think she's kind.      

(Bạn nghĩ về gì về Bạch Tuyết? - Tôi nghĩ về cô ấy thiệt chất lượng bụng.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong nóỉ.)

Hỏi và vấn đáp nhửng thắc mắc về một cuốn sách, một câu truyện hoặc một anh hùng.

What kinds of stories tự you like?             

(Những loại truyện này các bạn thích?)

I lượt thích...                                                  

(Tôi quí...)

What tự you think of...?                           

(Bạn nghĩ về gì về...?)

I think he's/she's/it's...                           

(Tôi nghĩ về cậu/cô ấy/nó...)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn trĩnh a hoặc b.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Phong: What story tự you lượt thích best?

    Linda: I lượt thích Snow White and the Seven Dwarfs.

   Phong: What tự you think of the main character?

   Linda: I think she's kind.

Xem thêm: bài 16 trang 51 sgk toán 9 tập 1

2. Mai: What are you reading, Peter?

    Peter: I'm reading The story of Mai An Tiem.

   Mai: What tự you think of Mai An Tiem?

   Peter: I think he's hard-working.

3. Tony: What are you reading, Nam?

    Nam: Aladdin and the Magic Lamp.

    Tony: What tự you think of Aladdin?

    Nam: He's generous.

Tạm dịch:

1. Phong: Câu chuyện này cậu quí nhất vậy?  

    Linda: Mình quí mẩu chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn.

   Phong: Cậu nghĩ về gì về anh hùng chính?

   Linda: Mình nghĩ về cô ấy thiệt là chất lượng bụng.

2. Mai: Cậu đang được gọi gì vậy Peter?

    Peter: Mình đang được gọi truyện Mai An Tiêm.

   Mai: Cậu nghĩ về gì về Mai An Tiêm?

   Peter: Mình nghĩ về anh ấy cực kỳ chuyên cần.

3. Tony: Cậu đang được gọi gì vậy, Nam?

    Nam: Aladdin và Cây đèn thần cơ.

    Tony: Cậu nghĩ về gì về Aladdin?

    Nam: Anh ấy cực kỳ khoáng đạt.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Write about your favorite book.

(Viết về cuốn sách yêu thương quí của khách hàng.)

1. What kinds of books tự you like?

(Bạn quí những loại sách nào?)

2. What is your favourite book?

(Quyển sách yêu thương quí của khách hàng là gì?)

3. Which character tự you lượt thích best?

(Nhân vật này các bạn yêu thương quí nhất?)

4. Which charaacter don't you like?

(Nhân vật này các bạn ko thích?)

5. Why tự you lượt thích this books?

(Tại sao các bạn quí cuốn sách này?)

Lời giải chi tiết:

1. I lượt thích fairy tales.

(Tôi quí tuy nhiên mẩu chuyện cổ tích.)

2. My favourite book is The story of Tam and Cam.

(Quyển sách yêu thương quí của tôi là Truyện Tấm Cám.)

3. I lượt thích Tam. 

(Tôi quí cô Tấm.)

4. I don't lượt thích Cam.

(Tôi ko quí Cám.)

5. Because each of them gives u a lesson in life.

(Bởi vì như thế từng người nhập chúng ta cho tới tôi một bài học kinh nghiệm nhập cuộc sống thường ngày.)

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng tớ nằm trong nghịch tặc.)

Storytelling

(Kể chuyện)

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem...

(Vào một ngày nọ, vua Hùng vẫn nổi nóng với Mai An Tiêm...)

Xem thêm: chất nào sau đây là chất béo