tính chu vi hình chữ nhật lớp 4

Trong chương trình toán học tập lớp 3, tất cả chúng ta đã và đang được thích nghi với dạng bài xích tính diện tích S, chu vi của một vài hình học tập như hình chữ nhật, hình vuông vắn. Lên lớp 4, chúng ta kế tiếp được học tập kỹ rộng lớn về cách tính chu vi hình chữ nhật lớp 4 với một vài dạng bài xích tập dượt phức tạp rộng lớn. Sau đấy là những bài tập dượt chu vi hình chữ nhật lớp 4 cho tới chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm.

Ôn tập dượt kỹ năng và kiến thức tính chu vi hình chữ nhật

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Bạn đang xem: tính chu vi hình chữ nhật lớp 4

Muốn tính chu vi của một hình chữ nhật, tao lấy chiều nhiều năm cùng theo với chiều rộng lớn, tiếp sau đó nhân 2.

Tổng quát

Bài toán: Có hình chữ nhật ABCD, chiều nhiều năm a, chiều rộng lớn b. Tính chu vi (P) hình chữ nhật ABCD.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là : (a + b) x 2

Đơn vị tính chu vi hình chữ nhật là centimet, milimet, v.v…

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật (C) vị chu vi của hình chữ nhật cơ hoặc đó là chiều nhiều năm nằm trong chiều rộng lớn.

Đơn vị tính nửa chu vi hình chữ nhật là centimet, milimet,…

Một số dạng toán banh rộng

Trong chương trình Toán lớp 4, Mức độ cạnh tranh của bài xích đang được nâng lên lên nên tất cả chúng ta sẽ không còn đơn giản chỉ tính chu vi, nửa chu vi hình chữ nhật Lúc được cho vừa dữ khiếu nại về chiều nhiều năm, chiều rộng lớn. cũng có thể xuất hiện tại những Việc đòi hỏi tính phỏng nhiều năm cạnh hình chữ nhật lúc biết chu vi, hoặc nửa chu vi. Các chúng ta học viên và bố mẹ nằm trong tìm hiểu thêm những dạng bài xích sau đây nhé.

Tính chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn lúc biết chu vi và phỏng nhiều năm 1 cạnh hình chữ nhật

Cách làm: Khi bài xích cho tới chu vi hình chữ nhật, phỏng nhiều năm 1 cạnh (chiều nhiều năm hoặc chiều rộng) và đòi hỏi lần cạnh sót lại thì:

Bước 1: Từ chu vi tao tiếp tục tính được nửa chu vi hình chữ nhật bằng phương pháp lấy chu vi phân tách 2.

Bước 2: Lấy nửa chu vi hình chữ nhật trừ phỏng nhiều năm cạnh đang được biết là tìm kiếm ra cạnh sót lại.

Ví dụ: Cho miếng vườn hình chữ nhật với chu vi trăng tròn centimet, chiều nhiều năm là 6 centimet. Hỏi chiều rộng lớn miếng vườn hình chữ nhật là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Nửa chu vi miếng vườn hình chữ nhật là:

20 : 2 = 10 (cm)

Chiều rộng lớn miếng vườn hình chữ nhật là:

10 – 6 = 4 (cm)

Đáp số: 4 cm

Tìm chu vi hình chữ nhật Lúc với chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn nằm trong tổng hoặc hiệu của chiều nhiều năm với chiều rộng

Cách làm:

Bước 1: Dựa nhập tài liệu đề bài xích cho tới nhằm lần chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn hình chữ nhật

Bước 2: Tính chu vi hình chữ nhật theo đòi công thức

Ví dụ 1: Sân ngôi trường hình chữ nhật với chiều rộng lớn 3 centimet, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 2 centimet. Tính chu vi sảnh ngôi trường hình chữ nhật?

Hướng dẫn giải

Chiều nhiều năm sảnh ngôi trường hình chữ nhật là:

3 + 2 = 5 (cm)

Chu vi sảnh ngôi trường hình chữ nhật là:

(5 + 3 ) x 2 = 16 (cm)

Xem thêm: i had my nephew paint the gate last week

Đáp số: 16 cm

Ví dụ 2: Một hình chữ nhật với chiều nhiều năm 7 centimet và chiều rộng lớn ngắn thêm một đoạn chiều nhiều năm 2 centimet. Hỏi chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

7 – 2 = 5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(7 + 5) x 2 = 24 (cm)

Đáp số: 24 cm

Tìm chu vi hình chữ nhật Lúc với chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn nằm trong diện tích S hình chữ nhật

Mức phỏng Việc này phức tạp rộng lớn những dạng bên trên. Như chúng ta đang được biết, diện tích S hình chữ nhật được xem vị chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn (S = a x b), chu vi hình chữ nhật Phường = (a + b) x 2. Sau đấy là ví dụ và Việc thực tiễn chung chúng ta dễ dàng tưởng tượng rộng lớn về dạng toán này.

Ví dụ: Cho hình chữ nhật với chiều rộng lớn 4 centimet, diện tích S là 20m2. Tính chu vi hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải

Bước 1: cho tới chiều rộng lớn = 4, diện tích S = 20

Suy đi ra, chiều nhiều năm hình chữ nhật là trăng tròn : 4 = 5 (cm)

Bước 2: Chu vi hình chữ nhật là (5 + 4) x 2 = 18 (cm)

Cho chu vi và diện tích S hình chữ nhật, đòi hỏi lần chiều nhiều năm hoặc chiều rộng

Cách làm:

Bước 1: Gọi chiều nhiều năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật theo lần lượt là a và b

Bước 2: tính tổng và tích của a và b dựa trên chu vi và diện tích S đang được biết

Bước 3: lần a và b

Ví dụ: Hình chữ nhật với chu vi là 14cm, diện tích S 10cm2. Tìm chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải

Chu vi hình chữ nhật là Phường = (a + b) x 2 = 14cm

Suy đi ra, a + b = 14 : 2 = 7 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là S = a x b = 10cm2

Ta thấy,

a x b = 10 với 2 bội số tương thích là (1,10) và (2,5)

a + b = 7

Vậy chiều nhiều năm hình chữ nhật là 5(cm) và chiều rộng lớn là 2(cm).

Xem thêm:

  • Hai đường thẳng liền mạch vuông góc lớp 4 – Bài tập dượt và tiếng giải
  • Làm quen thuộc với toán biểu vật lớp 4 đơn giản

Hy vọng rằng, những bài toán chu vi hình chữ nhật lớp 4 này sẽ hỗ trợ chúng ta học viên vừa phải gia tăng kỹ năng và kiến thức tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật na ná không ngừng mở rộng thêm 1 vài ba dạng bài xích tập dượt nâng lên. 

Xem thêm: giáo dục kinh tế và pháp luật