toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang xem bài viết Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số Giải Toán lớp 6 trang 24 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2 tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.

Bạn đang xem: toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số giúp các em học sinh lớp 6 tổng hợp lý thuyết quan trọng, xem gợi ý trả lời các câu hỏi phần Bài toán, Luyện tập, Vận dụng, cùng 4 bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 22, 23, 24.

Toàn bộ lời giải Toán 6 Bài 27 được trình bày rất khoa học, chi tiết, giúp các em tìm giá trị phân số của một số cho trước. Đồng thời, cũng giúp thầy cô soạn giáo án Bài 27 Chương VI: Phân số – Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống cho học sinh của mình. Mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí:

Giải Toán 6 bài 27: Hai bài toán về phân số

  • Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống phần Bài toán
  • Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Luyện tập, Vận dụng
  • Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 24 tập 2
  • Lý thuyết Hai bài toán về phân số

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống phần Bài toán

Bài toán 1

Báo Cheetah (Tri – tơ, H.6.2) được coi là động vật chạy nhanh nhất trên Trái Đất, tốc độ chạy có thể lên tới 120km/h (Theo vast.gov.vn). Mặc dù được mệnh danh là “chúa tể rừng xanh” nhưng tốc độ chạy tối đa của sư tử chỉ bằng khoảng frac{2}{3} tốc độ chạy tối đa của báo Cheetah. Tốc độ chạy tối đa của sư tử là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

Tốc độ chạy tối đa của sư tử bằng khoảng frac{2}{3} tốc độ chạy tối đa của báo Cheetah. Nghĩa là ta phải đi tìm frac{2}{3} của 120.

Do đó ta sẽ chia 120 thành 3 phần và lấy 2 phần trong 3 phần đó.

Khi đó ta có:

frac{{120}}{3}.2 = frac{{120.2}}{3} = frac{{3.40.2}}{3} = 40.2 = 80 (km/h)

Vậy tốc độ chạy tối đa của sư tử là 80km/h.

Bài toán 2

Nga mua quà biếu ông bà hết 400 nghìn đồng, số tiền này bằng frac{4}{5} số tiền Nga đã tiết kiệm được. Số tiền Nga tiết kiệm được là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

Số tiền Nga tiết kiệm được là:

400:frac{4}{5}=500

Vậy số tiền Nga tiết kiệm được là: 500 nghìn đồng.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Luyện tập, Vận dụng

Luyện tập 1

a) Tính frac{3}{{100}} của 200.

b) frac{3}{4} giờ là bao nhiêu phút?

Gợi ý đáp án:

a) frac{3}{{100}} của 200 là:

frac{3}{{100}}.200 = frac{{3.200}}{{100}} = frac{{3.100.2}}{{100}} = 3.2 = 6

Vậy số cần tìm là 6

b) Ta có; 1 giờ = 60 phút

Khi đó frac{3}{4} giờ bằng số phút là:

frac{3}{4}.60 = frac{{3.60}}{4} = frac{{3.15.4}}{4} = 3.15 = 45

Vậy frac{3}{4} giờ là 45 phút

Luyện tập 2

Tìm một số, biết -115 là frac{1}{4} của số đó.

Gợi ý đáp án:

Ta có: -115 là frac{1}{4} của số đó.

Khi đó số cần tìm là:

left( { - 115} right):frac{1}{4} = left( { - 115} right).4 =  - 460

Vậy số cần tìm là -460

Vận dụng

Trong ngày thứ Sáu siêu khuyến mại hằng năm (Black Friday), số mặt hàng trong một siêu thị được giảm giá. Tính ra có khoảng 6 000 mặt hàng được giảm giá trong ngày này. Hãy cho biết siêu thị có khoảng bao nhiêu mặt hàng.

Gợi ý đáp án:

Siêu thị có khoảng số mặt hàng là:

6000:frac{3}{4} = 6000.frac{4}{3} = frac{{6000.4}}{3} = frac{{3.2000.4}}{3} = 4.2000 = 8000 (mặt hàng)

Vậy siêu thị có khoảng 8 000 mặt hàng.

Xem thêm: i had my nephew paint the gate last week

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 24 tập 2

Bài 6.34

Tính:

a.frac{4}{5} của 100

b. frac{1}{4} của -8

Gợi ý đáp án:

a. frac{4}{5}.100=80

b. frac{1}{4}.left(-8right)=-2

Bài 6.35

a. frac{2}{5} của 30 m là bao nhiêu mét?

b. frac{3}{4} ha là bao nhiêu mét vuông?

Gợi ý đáp án:

a. frac{2}{5} của 30 m là: frac{2}{5}.30=12m

b. frac{3}{4} ha là: frac{3}{4}.10000=7500m^2

Bài 6.36

Tìm một số, biết:

a. frac{2}{7} của số đó là 145;

b. -36 là frac{3}{8} của số đó.

Gợi ý đáp án:

a. Số đó là: 145:frac{2}{7}=frac{725}{2}

b. Số đó là: -36:frac{3}{8}=-96

Bài 6.37

Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải Quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m.

(Theo vnexpress.net)

Sau 15 phút, tàu có thể lặn được tới độ sâu bằng frac{2}{5} độ sâu tối đa. Em hãy tính xem lúc đó tàu cách mực nước biển bao nhiêu mét?

Gợi ý đáp án:

Sau 15 phút, độ sâu mà tàu lặn được là: frac{2}{5}.300m=120m

Vậy lúc đó tàu cách mực nước biển 120 mét.

Lý thuyết Hai bài toán về phân số

I. Tính giá trị phân số của một số cho trước

Muốn tìm dfrac{m}{n} của số b cho trước, ta tính b.dfrac{m}{n} left( {m,n in mathbb{N},n ne 0} right)

Ví dụ:

a) dfrac{2}{3} của 8,7 là: 8,7.dfrac{2}{3} = left( {8,7:3} right).2 = 2,9.2 = 5,8.

b) dfrac{2}{3} của dfrac{{ - 15}}{2} là: dfrac{2}{3}.dfrac{{ - 15}}{2} = - 5

II. Tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

Muốn tìm một số khi biết giá trịdfrac{m}{n} của nó bằng a, ta tính a:dfrac{m}{n} left( {m,n in {mathbb{N}^*}} right).

Ví dụ:

Tìm một số biết dfrac{2}{3} của nó bằng 7,2

Số cần tìm là: 7,2:dfrac{2}{3} = 7,2.dfrac{3}{2} = 10,8.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết Toán 6 Bài 27: Hai bài toán về phân số Giải Toán lớp 6 trang 24 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2 tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.

Xem thêm: i didn't realize that somebody was recording our conversation