trắc nghiệm quản trị học chương 2

Ngân sản phẩm thắc mắc trắc nghiệm những môn thường xuyên ngành QUẢN TRỊ như sau:

Bạn đang xem: trắc nghiệm quản trị học chương 2

GHI CHÚ

Tất cả những thắc mắc đã và đang được tổ hợp và biên soạn kĩ lưỡng cả về nội dung láo nháo kiểu dáng và đều phải có đáp án tất nhiên.

Danh mục môn học

Nội dung

319 câu trắc nghiệm Quản trị học

 • Phần 1
 • Phần 2
 • Phần 3
 • Phần 4
 • Phần 5
 • Phần 6
 • Phần 7
 • Phần 8
 • Phần TF

73 câu trắc nghiệm Hành vi tổ chức

 • Phần 1
 • Phần 2

332 câu trắc nghiệm Thương mại quốc tế

 • Phần 1
 • Phần 2
 • Phần 3
 • Phần 4
 • Phần 5
 • Phần 6
 • Phần 7

99 câu trắc nghiệm thẩm ấn định dự án

 • Phần 1
 • Phần 2
 • Phần 3

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày jordan 4 chất lượng giá tốt

511 câu trắc nghiệm Quản trị dự án

 • Phần 1
 • Phần 2
 • Phần 3
 • Phần 4
 • Phần 5
 • Phần 6

133 câu trắc nghiệm Định giá chỉ tài sản

 • Phần 1
 • Phần 2
 • Phần 3

222 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing

 • Phần 1
 • Phần 2
 • Phần 3
 • Phần 4
 • Phần 5
 • Phần 6
 • Phần 7
 • Phần 8
 • Phần 9

132 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing

 • 132 câu

100 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing

 • 100 câu

96 câu trắc nghiệm Quản trị Marketing

 • 96 câu

210 câu trắc nghiệm Quản trị marketing quốc tế

 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Chương 6

113 câu trắc nghiệm Quản trị nước ngoài thương

Xem thêm: bài 16 trang 51 sgk toán 9 tập 1

 • Phần 1
 • Phần 2
 • Phần 3
 • Phần 4