trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

Câu hỏi:

30/07/2019 32,514

Bạn đang xem: trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

A. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần điều khiển và tinh chỉnh → thành phần triển khai → thành phần tiêu thụ kích thích

Đáp án chủ yếu xác

B. Sở phận điều khiển và tinh chỉnh → thành phần tiêu thụ kích ứng → thành phần triển khai → thành phần tiêu thụ kích thích

C. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần triển khai → thành phần điều khiển và tinh chỉnh → thành phần tiêu thụ kích thích

D. Sở phận triển khai → thành phần tiêu thụ kích ứng → thành phần điều khiển và tinh chỉnh → thành phần tiêu thụ kích thích

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi dung lượng glucozơ nhập ngày tiết tăng, chế độ điều tiết ra mắt bám theo trật tự?

A. Tuyến tụy → insulin → gan dạ và tế bào khung người → glucozơ nhập ngày tiết giảm

B. Gan → insulin → tuyến tụy và tế bào khung người → glucozơ nhập ngày tiết giảm

C. Gan → tuyến tụy và tế bào khung người → insulin → glucozơ nhập ngày tiết giảm

D. Tuyến tụy → insulin → gan dạ → tế bào khung người → glucozơ nhập ngày tiết giảm

Câu 2:

Bộ phận điều khiển và tinh chỉnh nhập chế độ giữ lại cân đối nội môi là?

A. Trung ương thần kinh trung ương hoặc tuyến nội tiết

B. Các ban ngành như thận, gan dạ, phổi, tim, mạch máu…

C. Thụ thể hoặc ban ngành thụ cảm

D. Cơ quan tiền sinh sản

Câu 3:

Chức năng của thành phần triển khai chế độ giữ lại cân đối nội môi là?

A. Điều khiển sinh hoạt của những ban ngành bằng phương pháp gửi chuồn những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

B. Làm tăng hoặc rời sinh hoạt nhập khung người để lấy môi trường thiên nhiên nhập về hiện trạng cân đối và ổn định định

C. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường thiên nhiên và tạo hình xung thần kinh

Xem thêm: tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn

D. Tác động nhập những thành phần kích ứng dựa vào tín hiệu thần kinh trung ương và hoocmôn

Câu 4:

Cân vị nội môi là giữ lại sự ổn định ấn định của môi trường thiên nhiên trong?

A. Tế bào        

B. Mô

C. Cơ thể        

D. Cơ quan

Câu 5:

Trật tự động đích về chế độ giữ lại áp suất máu là ?

A. Huyết áp thông thường → thụ thể áp lực nặng nề gân máu → trung khu vực điều tiết tim mạch ở hành óc → tim rời nhịp và rời lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu tăng mạnh → thụ thể áp lực nặng nề ở mạch máu

B. Huyết áp tăng mạnh → trung khu vực điều tiết tim mạch ở hành óc → thụ thể áp lực nặng nề gân máu → tim rời nhịp và rời lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu thông thường → thụ thể áp lực nặng nề ở mạch máu

C. Huyết áp tăng mạnh → thụ thể áp lực nặng nề gân máu → trung khu vực điều tiết tim mạch ở hành óc → tim rời nhịp và rời lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu bình thường→ thụ thể áp lực nặng nề ở mạch máu

D. Huyết áp tăng mạnh → thụ thể áp lực nặng nề gân máu → trung khu vực điều tiết tim mạch ở hành óc → thụ thể áp lực nặng nề ở mạch máu→ tim rời nhịp và rời lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu bình thường

Câu 6:

Những công dụng nào là sau đây ko cần của thành phần tiêu thụ kích ứng nhập chế độ giữ lại cân đối nội môi?

(1) điều khiển và tinh chỉnh sinh hoạt của những ban ngành bằng phương pháp gửi chuồn những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

(2) thực hiện tăng hoặc rời sinh hoạt nhập khung người để lấy môi trường thiên nhiên nhập về hiện trạng cân đối và ổn định định

(3) tiêu thụ kích ứng kể từ môi trường thiên nhiên và tạo hình xung thần kinh

(4) thực hiện thay đổi ĐK lý hóa của môi trường thiên nhiên nhập cơ thể

Phương án vấn đáp đích là

A. (1), (2) và (3)         

B. (1), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4)        

D. (1), (2) và (4)

Xem thêm: thực hành tiếng việt lớp 7 trang 47

TÀI LIỆU VIP VIETJACK