trùng hợp eten sản phẩm thu được có cấu tạo là

Câu hỏi:

18/06/2019 133,348

B. (–CH2–CH2–)n

Bạn đang xem: trùng hợp eten sản phẩm thu được có cấu tạo là

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

CH2=C(CH3)–CH=CH2 mang tên thông thường gọi là :

A. isopren

B.  2-metyl-1,3-butađien

C. 2-metyl-butađien-1,3

D. 2-metylbuta-1,3-đien

Câu 2:

Câu này tại đây sai?

A. Ankin với số đồng phân thấp hơn anken tương ứng

B. Ankin tương tự động anken đều phải sở hữu đồng phân hình học

C. Hai ankin đầu sản phẩm không tồn tại đồng phân

D. Butin với 2 đồng phân địa điểm group chức

Câu 3:

Cho ăn ý hóa học sau :

CH3­­­-CºC-CH(CH3)-CH3

Tên gọi của ăn ý hóa học theo dõi danh pháp IUPAC là :

A. 2-metylpent-3-in

B. 2-metylpent-3-in

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày jordan 4 chất lượng giá tốt

C. 4-metylpent-2-in

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 4:

Tên thường thì của ăn ý hóa học với công thức: CH3-CC-CH3 là:

A. đimetylaxetilen

B. but -3 –in

C. but -3 –en

D. but-2 –in

Câu 5:

Đivinyl ứng dụng nằm trong Br2 theo dõi tỉ lệ thành phần mol 1:1, ở -80oC dẫn đến thành phầm đó là :

A. 1,4-đibrom-but-2-en

B. 3,4-đibrom-but-2-en

C. 3,4-đibrom-but-1-en

D. 1,4-đibrom-but-1-en

Câu 6:

Nhựa Phường.E(polietilen) được pha trộn thẳng kể từ hóa học này sau đây?

A. C2H2

B. C2H4

C. C2H6

D. Ý con kiến khác

Xem thêm: từng ngày từng tháng trôi qua thành năm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK