trường đại học kinh tế đại học đà nẵng

Đại Học Kinh Tế – Đại Học TP. Đà Nẵng điểm chuẩn chỉnh 2023 - DUE điểm chuẩn chỉnh 2023

Bạn đang xem: trường đại học kinh tế đại học đà nẵng

Dưới đấy là điểm chuẩn chỉnh Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học TP. Đà Nẵng (DUE)

Xem thêm: nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ ăn ý môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị công ty du ngoạn và lữ hành 7810103 DGNLHCM 800 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
2 Hệ thống vấn đề quản ngại lý 7340405 DGNLHCM 800 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
3 Thương mại năng lượng điện tử 7340122 DGNLHCM 850 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
4 Quản trị khách hàng sạn 7810201 DGNLHCM 800 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
5 Kinh doanh thương mại 7340121 DGNLHCM 850 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
6 Quản trị nhân lực 7340404 DGNLHCM 830 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
7 Quản lý căn nhà nước 7310205 DGNLHCM 810 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
8 Quản trị kinh doanh 7340101 DGNLHCM 830 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
9 luật kinh tế 7340201 DGNLHCM 830 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
10 Kinh doanh quốc tế 7340120 DGNLHCM 920 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
11 Thống kê kinh tế 7310107 DGNLHCM 800 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
12 Luật 7380107 DGNLHCM 830 Luật kinh tế; Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
13 Kế toán 7340301 DGNLHCM 800 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
14 Kinh tế 7310101 DGNLHCM 800 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
15 Marketing 7340115 DGNLHCM 900 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
16 Luật 7380101 DGNLHCM 800 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
17 Quản trị công ty du ngoạn và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, XDHB 26.25 Học bạ
18 Hệ thống vấn đề quản ngại lý 7340405 A00, A01, D01, XDHB 26.25 Học bạ
19 Thương mại năng lượng điện tử 7340122 A00, A01, D01, XDHB 27.75 Học bạ
20 Quản trị khách hàng sạn 7810201 A00, A01, D01, XDHB 26 Học bạ
21 Kinh doanh thương mại 7340121 A00, A01, D01, XDHB 27 Học bạ
22 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01, XDHB 27 Học bạ
23 Quản lý căn nhà nước 7310205 A00, A01, D01, XDHB 26 Học bạ
24 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, XDHB 27 Học bạ
25 luật kinh tế 7340201 A00, A01, D01, XDHB 26.75 Học bạ
26 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, XDHB 28 Học bạ
27 Thống kê kinh tế 7310107 A00, A01, D01, XDHB 26 Học bạ
28 Luật 7380101 A00, A01, D01, XDHB 27 Học bạ
29 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, XDHB 26.5 Học bạ
30 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, XDHB 26.75 Học bạ
31 Marketing 7340115 A00, A01, D01, XDHB 28 Học bạ
32 Luật 7380107 A00, A01, D01, XDHB 27.5 Học bạ; Luật kinh tế
33 Kiểm toán 7340302 DGNLHCM 830 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
34 Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, XDHB 26.75 Học bạ
35 Công nghệ tài chính 7340205 A00, A01, D01, XDHB 27 Học bạ
36 Khoa học tập dữ liệu 7460108 A00, A01, D01, XDHB 27 Học bạ
37 Công nghệ tài chính 7340205 DGNLHCM 850 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM
38 Khoa học tập dữ liệu 7460108 DGNLHCM 850 Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM