từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Câu hỏi:

29/05/2020 131,177

A. độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa mạch

Bạn đang xem: từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án A. Theo biểu thức kể từ thông riêng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều này tại đây không đúng khi nói tới thông số tự động cảm của ống dây?

A. tùy theo số vòng chạc của ống

B. dựa vào thiết diện ống

C. ko tùy theo môi trường thiên nhiên xung quanh

D. đem đơn vị chức năng là H (henry)

Câu 2:

Ống chạc 1 đem nằm trong thiết diện với ống chạc 2 tuy nhiên chiều lâu năm ống và số vòng chạc đều nhiều hơn thế nữa gấp rất nhiều lần. Tỉ sộ thông số tự động cảm của ống 1 với ống 2 là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

Câu 3:

Năng lượng của ống chạc tự động cảm tỉ lệ thành phần với

A. độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa ống dây

B. bình phương độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập ống dây

Xem thêm: toán lớp 10 chân trời sáng tạo

C. căn bậc nhị chuyến độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập ống dây

D. một bên trên bình phương độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập ống dây

Câu 4:

Một ống chạc đem thông số tự động cảm 0,1 H đem dòng sản phẩm năng lượng điện 200 mA chạy qua loa. Năng lượng kể từ thu thập ở ống chạc này là

A. 2 mJ

B. 4 mJ

C. 2000 mJ

D. 4 J

Câu 5:

Một chạc dẫn đem chiều lâu năm xác lập được cuốn bên trên trên ống dây khá dài l và nửa đường kính ống r thì đem thông số tự động cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng chạc dẫn bên trên trên ống đem nằm trong chiều lâu năm tuy nhiên thiết diện tăng gấp rất nhiều lần thì thông số kể từ cảm của ống là

A. 0,1 mH

B. 0,2 mH

C. 0,4 mH

D. 0,8 mH

Câu 6:

Một ống chạc 0,4 H đang được thu thập một tích điện 8 mJ. Dòng năng lượng điện qua loa nó là

A. 0,2 A

B. 22 A

C. 0,4 A

D. 1 A

Xem thêm: muốn làm công an phải học giỏi môn gì

TÀI LIỆU VIP VIETJACK