từ vựng tiếng anh lớp 6 unit 3

Nối tiếp cỗ tư liệu ôn luyện giờ đồng hồ Anh 6 Global Success bám theo từng Unit năm 2021 – 2022, Tip.edu.vn đang được đăng lên tư liệu Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Kết nối học thức Unit 3: My Friends sau đây. Tài liệu Từ mới mẻ giờ đồng hồ Anh Unit 3 My friends lớp 6 bao gồm những kể từ vựng giờ đồng hồ Anh chỉ thành phần khung người người (body parts); tính kể từ mô tả nước ngoài hình, tính kể từ giờ đồng hồ Anh chỉ tính cơ hội nhân loại (characters hoặc personality); và môt vài ba danh kể từ chỉ vị trí giản dị (places).

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh lớp 6 unit 3

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My friends vừa đủ nhất

Từ vựng giờ đồng hồ Anh 6 Unit 3 My Friends

Nằm nhập luyện tư liệu nhằm học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 6 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường, tổ hợp Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 3 My friends sau đây bởi Tip.edu.vn thuế tầm và đăng lên. Tài liệu Từ vựng Tiếng Anh unit 3 lớp 6 My friends bao hàm kể từ mới mẻ cần thiết, phần phiên âm và khái niệm giờ đồng hồ Việt rõ rệt giúp đỡ bạn phát âm học tập nằm trong kể từ vựng Tiếng Anh hiệu suất cao rộng lớn. Mời quý thầy cô, những bậc bố mẹ và những em học viên lớp 6 xem thêm, tải về tư liệu.

VOCABULARY

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1. arm

n

/ɑːrm/

cánh tay

2. ear

n

/ɪər/

tai

3. eye

n

/ɑɪ/

mắt

4. leg

n

/leɡ/

chân

5. neck

n

/nek/

cái cổ

6. nose

n

/noʊz/

mũi

7. finger

n

/ˈfɪŋ·ɡər/

ngón tay

8. tall

adj

/tɔl/

cao

9. short

adj

/ʃɔrt/

lùn, thấp

10. big

adj

/bɪg/

to

11. small

adj

/smɔl/

nhỏ

12. active

adj

/ˈæk tɪv/

hăng hái, năng động

13. appearance

n

/əˈpɪər·əns/

dáng vẻ, nước ngoài hình

14. barbecue

n

/ˈbɑr·bɪˌkju/

món thịt nướng barbecue

15. boring

adj

/ˈbɔː.rɪŋ/

buồn tẻ

16. choir

n

/kwɑɪər/

dàn đồng ca

17. competition

n

/ˌkɒm pɪˈtɪʃ ən/

cuộc đua, cuộc thi

18. confident

adj

/ˈkɒn fɪ dənt/

tự tin tưởng, tin tưởng tưởng

19. curious

adj

/ˈkjʊər·i·əs/

tò lần, mến tìm hiểu hiểu

20. chubby

adj

/ˈtʃʌbi/

mập mạp, mũm mĩm

21. gardening

v

/ˈɡɑrd·nɪŋ/

làm vườn

22. firefighter

n

/ˈfɑɪərˌfɑɪ·t̬ər/

lính cứu vớt hỏa

23. fireworks

n

/ˈfɑɪərˌwɜrks/

pháo hoa

24. freedom-loving

adj

/friːdəm-ˈlʌvɪŋ/

yêu tự động do

25. field trip

n

/ˈfiːld trɪp/

chuyến trở về vùng quê

26. sensitive

adj

Xem thêm: thực hành tiếng việt lớp 7 trang 47

/ˈsentsɪtɪv/

nhạy cảm

27. funny

adj

/ˈfʌn i/

buồn cười cợt, thú vị

28. generous

adj

/ˈdʒen·ə·rəs/

rộng rãi, hào phóng

29. museum

n

/mjʊˈzi·əm/

viện bảo tàng

30. organise

v

/ˈɔr gəˌnaɪz/

tổ chức

31. patient

adj

/ˈpeɪ·ʃənt/

điềm tĩnh

32. personality

n

/pɜr·səˈnæl·ɪ·t̬i/

tính cơ hội, cá tính

33. prepare

v

/prɪˈpeər/

chuẩn bị

34. racing

n

/ˈreɪ.sɪŋ/

cuộc đua

35. reliable

adj

/rɪˈlɑɪ·ə·bəl/

đáng tin tưởng cậy

36. serious

adj

/ˈsɪr.i.əs/

nghiêm túc

37. shy

adj

/ʃɑɪ/

bẽn lẽn, hoặc xấu xí hổ

38. sporty

adj

/ˈspɔːr.t̬i/

dáng thể thao, khỏe khoắn mạnh

39. volunteer

n

/ˌvɑl·ənˈtɪr/

tình nguyện viên

40. zodiac

n

/ˈzoʊd·iˌæk/

cung hoàng đạo

41. responsible

adj

/rɪˈspɒntsəbl/

chịu trách móc nhiệm

42. independent

adj

/ɪndɪˈpendənt/

độc lập

43. straight

adj

/streɪt/

thẳng

44. curly

adj

/ˈkɜːli/

quăn

45. blonde

adj

/blɒnd/

màu vàng hoe

46. black

adj

/blæk/

màu đen

47. long

adj

/lɒŋ/

dài

48. creative

adj

/kriˈeɪtɪv/

sáng tạo

49. kind

adj

/kaɪnd/

tốt bụng

50. clever

adj

/ˈklevər/

khéo léo

51. talkative

adj

/ˈtɔːkətɪv/

nói nhiều, hoặc nói

Xem tiếp: Trắc nghiệm kể từ vựng Unit 3 lớp 6: My friends MỚI

Trên đấy là toàn cỗ kể từ mới mẻ Unit 3 My Friends Tiếng Anh 6 Global Success cụ thể nhất. Quý thầy cô, bậc bố mẹ và những em học viên hoàn toàn có thể chuyên chở tư liệu về nhằm tiện lợi cho tới việc làm và học hành.

Bên cạnh cơ, Tip.edu.vn đang được đăng lên nhiều tư liệu học hành giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 3 My Friends hiệu suất cao không giống như:

– Ngữ pháp Unit 3 lớp 6 My friends

– Giải sách bài bác luyện giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 3 My Friends

– Bài luyện giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 3: My friends

Ngoài đi ra, với ước muốn canh ty những em học viên lớp 6 với thời cơ được rèn luyện nhiều hơn thế nữa về kỹ năng đang được học tập vào cụ thể từng bài học kinh nghiệm, Tip đang được đăng lên thật nhiều tư liệu ôn luyện giờ đồng hồ Anh lớp 6 cả năm không giống như: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 6, Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 6,… Chúc những em ôn luyện hiệu quả!

Xem thêm: cách mở ổ khóa khi mất chìa

Rate this post