vẽ tranh bảo vệ môi trường lớp 5

Quan sát và lần hiểu

Xem tranh giành chúng ta vẽ:

Bạn đang xem: vẽ tranh bảo vệ môi trường lớp 5

 • Các chúng ta vẽ về những hoạt động và sinh hoạt gì?
 • Có những hình hình họa này nhập tranh?
 • Các hình hình họa này được bố trí như vậy nào?
 • Hình hình họa nổi thể hiện nay rõ ràng nội dung môi trường?
 • Khung cảnh xung xung quanh với tương hỗ thực hiện rõ ràng nội dung tranh giành không?
 • Em quí tranh ảnh nào? Vì sao?

Bài 27 : Vẽ tranh giành chủ đề Môi ngôi trường - Mỹ thuật lớp 5

Bài 27 : Vẽ tranh giành chủ đề Môi ngôi trường - Mỹ thuật lớp 5

Bài 27 : Vẽ tranh giành chủ đề Môi ngôi trường - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ tranh giành chủ đề Môi trường

Gợi ý cơ hội vẽ:

 • Chọn nội dung. cũng có thể vẽ hoạt động: Làm lau chùi sảnh ngôi trường, Vệ sinh lớp học tập,… hoặc những hoạt động và sinh hoạt không giống như: Thu gom rác rến, Vệ sinh mặt phố,…
 • Nhớ lại những hình hình họa hoạt động và sinh hoạt cần thiết vẽ nhằm thực hiện rõ ràng nội dung.
 • Vẽ hình hình họa chủ yếu trước.
 • Vẽ hình hình họa phụ và quang cảnh xung xung quanh sau.
 • Vẽ color theo ý muốn.

Thực hành : Vẽ một hình tượng chú ý về độc hại môi trường

Bài 27 : Vẽ tranh giành chủ đề Môi ngôi trường - Mỹ thuật lớp 5

Bài 27 : Vẽ tranh giành chủ đề Môi ngôi trường - Mỹ thuật lớp 5

Xem thêm: liên kết câu và liên kết đoạn văn

Nguồn : Vở tập luyện vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm thắt :

Xem thêm: tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn

Login