vở bài tập toán lớp 4 bài 19

Câu 1, 2, 3, 4 trang 21 Vở bài xích tập dượt (SBT) Toán 4 tập dượt 1. 3. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đúng: Số tương thích nhằm ghi chép nhập địa điểm chấm của 9 tạ 5 kilogam >…… kilogam là:

1. a) Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

1dag = … g

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 bài 19

3dag = … g

3kg600g =…g

10g = … dag

7hg = … g

3kg60g =… g

1hg = … dag

4kg = … hg

4dag 8g < 4dag…g

10dag = … hg

8kg = … g

2kg 15g <… kilogam 15g

b) Viết thương hiệu đơn vị chức năng tương thích nhập địa điểm chấm:

10g = 1

3 tạ = 30

1000g = 1

7 tấn = 7000

10 tạ = 1

2kg = 2000

2. Tính

270g + 795g = ……

562dag x 4 = ……

836dag – 172dag = ……

924hg : 6 = ……

3. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

Số tương thích nhằm viết  nhập địa điểm chấm của 9 tạ 5 kilogam > …….kilogam là:

A.  95

B. 905

C. 950

D. 9005

4. Cô Mai đem 2 kilogam đường, cô vẫn sử dụng \({1 \over 4}\) số đàng cơ nhằm thực hiện bánh. Hỏi cô Mai còn sót lại từng nào gam đường?

1. a) Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

1dag = 10g

3dag = 30g

Xem thêm: Giày nữ cao cấp tại Hà Nội với các thương hiệu đình đám thế giới

3kg600g = 3600g

10g = 1dag

7hg = 700g

3kg60g = 3060g

1hg = 10dag

4kg = 40hg

4dag 8g < 4dag 9g

10dag = 1hg

8kg = 8000g

2kg 15g < 3kg 15g

b) Viết thương hiệu đơn vị chức năng tương thích nhập địa điểm chấm:

10g = 1dg

3 tạ = 30 yến

1000g = 1kg

7 tấn = 7000kg

10 tạ = 1 tấn

2kg = 2000kg

2. Tính

270g + 795g = 1065g

562dag x 4 = 2248dag

836dag – 172dag = 664dag

924hg : 6 = 154 hg

3. Chọn đáp án A. 95 kg

4. 

Tóm tắt

Cô Mai đem : 2000g đường

Cô dùng    : g đường

Cô còn      : ….g đường

Bài giải

Đổi 2kg = 2000g

Số gam đàng cô Mai dùng làm thực hiện bánh là:

2000 : 4 = 500 (g)

Xem thêm: nghe tin gia đình một người thân ở xa có chuyện buồn

Số gam đàng cô Mai còn sót lại là:

2000 – 500 = 1500 (g)

Đáp số : 1500 (g)