vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 38

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 38 bài bác 117 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 4 tập luyện 2. 1. Tính (theo mẫu)

1. Tính (theo mẫu)

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 38

Mẫu: \(2 + {3 \over 7} = {{14} \over 7} + {3 \over 7} = {{14 + 3} \over 7} = {{17} \over 7}\)

a) \({2 \over 5} + 3\)                                b) \(4 + {2 \over 3}\)

2. Viết phân số tương thích nhập điểm chấm:

a) \({4 \over 5} + {2 \over 3} = {2 \over 3} + ...;\)             \({{13} \over {25}} + {3 \over 7} = {3 \over 7} + ...\)

b) \(\left( {{2 \over 3} + {3 \over 4}} \right) + {1 \over 2} = {2 \over 3} + \left( {{3 \over 4} + ...} \right)\)

     \({2 \over 3} + \left( {{3 \over 4} + {1 \over 2}} \right) = \left( {... + {3 \over 4}} \right) + {1 \over 2}\)

3. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \({{12} \over {25}} + {3 \over 5} + {{13} \over {25}}\)

b) \({3 \over 2} + {2 \over 3} + {4 \over 3}\)

c) \({3 \over 5} + {7 \over 5} + {3 \over 4}\)

4. Một cái tàu thủy giờ loại nhất chạy được \({3 \over 8}\) quãng đàng, giờ loại nhì chạy được \({2 \over 7}\) quãng đàng, giờ loại tía chạy được \({1 \over 4}\) quãng đàng. Hỏi sau tía giờ cái tàu thủy cơ chạy được từng nào phần quãng đường?

Bài giải

1.

a) \({2 \over 5} + 3 = {2 \over 5} + {{15} \over 5} = {{2 + 15} \over 5} = {{17} \over 5}\)

b) \(4 + {2 \over 3} = {{12} \over 3} + {2 \over 3} = {{12 + 2} \over 3} = {{14} \over 3}\)

2. 

a) \({4 \over 5} + {2 \over 3} = {2 \over 3} + {4 \over 5}\)                 \({{13} \over {25}} + {3 \over 7} = {3 \over 7} + {{13} \over {25}}\)

b) \(\left( {{2 \over 3} + {3 \over 4}} \right) + {1 \over 2} = {2 \over 3} + \left( {{3 \over 4} + {1 \over 2}} \right)\)

Xem thêm: bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức

    \({2 \over 3} + \left( {{3 \over 4} + {1 \over 2}} \right) = \left( {{2 \over 3} + {3 \over 4}} \right) + {1 \over 2}\)

3. 

a) \({{12} \over {25}} + {3 \over 5} + {{13} \over {25}} = \left( {{{12} \over {25}} + {{13} \over {25}}} \right) + {3 \over 5} = {{25} \over {35}} + {3 \over 5} = 1 + {3 \over 5} = {{5 + 3} \over 5} = {8 \over 5}\)

b) \({3 \over 2} + {2 \over 3} + {4 \over 3} = \left( {{2 \over 3} + {4 \over 3}} \right) + {3 \over 2} = {6 \over 3} + {3 \over 2} = 2 + {3 \over 2} = {{4 + 3} \over 2}\)

c) \({3 \over 5} + {7 \over 5} + {3 \over 4} = \left( {{3 \over 5} + {7 \over 5}} \right) + {3 \over 4} = {{10} \over 5} + {3 \over 4} = 2 + {3 \over 4} = {{8 + 3} \over 4} = {{11} \over 4}\)

4. 

Tóm tắt

Bài giải

a) Sau tía giờ cái tàu thủy cơ chạy được là:

\({3 \over 8} + {2 \over 7} + {1 \over 4}\)   = \({3.7\over 56} + {2.8 \over 56} + {14.1 \over 56}\)  

= \({21 \over 56} + {16 \over 56} + {14 \over 56} = {{51} \over {56}}\) (quãng đường)

Đáp số: \({{51} \over {56}}\) quãng đường

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: tình lỡ chờ em trong xót xa

Báo lỗi - Góp ý