vở bài tập toán lớp 4 trang 62

2. Một cửa hàng đem 5 khiếu nại mặt hàng. Mỗi khiếu nại mặt hàng đem 10 gói, từng gói đem 8 thành phầm. Hỏi nhập 5 khiếu nại mặt hàng cơ đem toàn bộ từng nào sản phẩm? (giải vị nhì cách)

1. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất theo gót mẫu:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 62

Mẫu: 12 × 4 × 5 = 12 × (4 × 5)            

                        = 12 × 20

a) 8 × 5 × 9 = ………

                   = ………

                   = ………

b) 6 × 7 × 5 = ………

                   = ………

                   = ………

c) 6 × 4 × 25 = ………

                     = ………

                     = ………

2. Một cửa hàng đem 5 khiếu nại mặt hàng. Mỗi khiếu nại mặt hàng đem 10 gói, từng gói đem 8 thành phầm. Hỏi nhập 5 khiếu nại mặt hàng cơ đem toàn bộ từng nào sản phẩm? (giải vị nhì cách)

3. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Trong hình mặt mũi có:

A. 4 góc vuông

B. 8 góc vuông

C. 12 góc vuông

D. 16 góc vuông

Bài giải:

1. 

a) 8 × 5 × 9 = (8 × 5) × 9

                   = 40 × 9

                   = 360

b) 6 × 7 × 5 = (6 × 5) × 7

                   = 30 × 7

                   = 210

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày jordan 4 chất lượng giá tốt

c) 6 × 4 × 25 = 6 × (4 × 25)

                     = 6 × 100

                     = 600

2.

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải

Số thành phầm đem nhập 5 khiếu nại mặt hàng là:

5 x 10 x 8 = (5 x 8) x 10

               = 40 x 10

               = 400 (sản phẩm)

Đáp số: 400 sản phẩm

Cách 2:

Bài giải

Số thành phầm đem nhập một khiếu nại mặt hàng là:

10 x 8 = 80 (sản phẩm)

Số thành phầm đem nhập 5 khiếu nại mặt hàng là:

5 x 80 = 400 (sản phẩm)

Đáp số: 400 sản phẩm

3.

Chọn đáp án D. 16 góc vuông

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: áo ngực size 36 là bao nhiêu cm

Báo lỗi - Góp ý