vở bài tập toán lớp 4 trang 63

Câu 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài bác luyện (SBT) Toán lớp 4 luyện 1


2. a) Tìm những số tròn trĩnh chục viết lách vô dù trống không nhằm có:

1. Tính:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 63

2. a) Tìm những số trò chục viết lách vô dù coi nhằm có:

..... × 5 < 210                                ..... × 5 < 210

..... × 5 < 210                                ..... × 5 < 210

b) Viết vô dù trống không số tròn trĩnh chục bé bỏng nhất nhằm có:

6 × ..... > 290

3. Một team xe cộ với 7 xe hơi chở gạo. Mỗi xe hơi chở được 60 bao gạo, từng bao gạo trọng lượng được 50 kilogam. Hỏi team xe cộ cơ chở được từng nào tấn gạo? (giải vì chưng nhì cách)

4. Chia hình chữ nhật tiếp sau đây trở thành 3 hình chữ nhật nhằm ghép trở thành một hình vuông:

Bài giải:

1.

2.

10 × 5 < 210                                20 × 5 < 210

30 × 5 < 210                                40 × 5 < 210

3.

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải

Xem thêm: fe oh 2 kết tủa màu gì

Số bao gạo 7 xe cộ chở là:

60 7 = 420 (bao gạo)

Số ki – lô – gam gạo cả 7 xe cộ chở là:

50 420 = 21000 (kg)

21000kg = 21 tấn

Đáp số: 21 tấn

Cách 2:

Số ki – lô – gam gạo 1 xe cộ xe hơi chở được là:

60 50 = 3000 (kg)

Số ki – lô – gam gạo 1 team xe cộ xe hơi chở được là:

3000 7 = 21000 (kg)

21000kg = 21 tấn

Đáp số: 21 tấn

4.

Chia hình chữ nhật tiếp sau đây trở thành 3 hình chữ nhật nhằm ghép trở thành một hình vuông:

Sachbaitap.com

Xem thêm: cảm âm ai chung tình được mãi

Bài tiếp theo

Xem câu nói. giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý