vở bài tập toán lớp 5 bài 108

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 tập dượt 2

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 108: Luyện tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương trang 27 Vở bài bác tập dượt Toán 5 tập dượt 2 chung những em học viên rèn luyện phương pháp tính và công thức tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình lập phương nhập những dạng bài bác tập dượt. Sau trên đây chào những em nằm trong xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 108

>> Bài trước: Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

Bài tập dượt Toán lớp 5 bài bác 108 là Hướng dẫn giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 tập dượt 2 trang 27. Lời giải bao hàm 3 thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể mang đến từng câu nhằm những em học viên đối chiếu so sánh với bài bác thực hiện của tôi. Các bậc Phụ huynh nằm trong xem thêm chỉ dẫn con trẻ của mình tiếp thu kiến thức ôn luyện, gia tăng tận nhà.

Vở bài bác tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài bác 108 Câu 1

Viết số đo phù hợp nhập dù trống:

Cạnh của hình lập phương

2m

1m 5cm

2/5dm

Diện tích một phía của hình lập phương

Diện tích toàn phần của hình lập phương

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức :

Diện tích xung xung quanh = diện tích S một phía × 4 = cạnh × cạnh × 4.

Diện tích toàn phần = diện tích S một phía × 6 = cạnh × cạnh × 6.

Đáp án

+) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương sở hữu cạnh 2m là:

(2 ⨯ 2) ⨯ 4 = 16m2

Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 2m là:

(2 ⨯ 2) ⨯ 6 = 24m2

+) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương sở hữu cạnh 1m 5cm là:

1m 5cm = 1,05m

(1,05 ⨯ 1,05) ⨯ 4 = 4,41m2

Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 1m 5cm là:

(1,05 ⨯ 1,05) ⨯ 6 = 6,615m2

+) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương sở hữu cạnh 2/5 dm là:

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5

Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 2/5 dm là:

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5

Cạnh của hình lập phương

2m

1m5cm

2/5dm

Diện tích một phía của hình lập phương

16m2

4,41m2

16/25 dm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

24m2

6,615m2

24/25dm2

Vở bài bác tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài bác 108 Câu 2

Người tao thực hiện một chiếc vỏ hộp ko nắp vị bìa cứng hình trạng lập phương sở hữu cạnh 1,5dm. Hỏi diện tích S bìa cần thiết dùng để làm thực hiện vỏ hộp vị từng nào đề-xi-mét-vuông (không tính mép dán)?

Phương pháp giải:

Vì vỏ hộp ko có nắp đậy nên diện tích S bìa cần thiết dùng để làm thực hiện vỏ hộp cấp 5 phiên diện tích S một phía.

Đáp án

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5

Diện tích một phía của hình lập phương:

(1,5 ⨯ 1,5) = 2,25 (dm2)

Diện tích bìa nên dùng để làm thực hiện vỏ hộp là:

2,25 ⨯ 5 = 11,25 (dm2)

Đáp số: 11,25dm2

Vở bài bác tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài bác 108 Câu 3

Diện tích toàn phần của hình lập phương loại nhất là 54cm2, diện tích S toàn phần của hình lập phương loại nhị là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương loại nhị nhiều năm cấp bao nhiêu phiên cạnh của hình lập phương loại nhất?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S một phía = diện tích S toàn phần : 6.

Xem thêm: muốn làm công an phải học giỏi môn gì

- Nếu sở hữu số a sao mang đến diện tích S một phía = a × a thì chừng nhiều năm cạnh của hình lập phương này là a.

- Tìm cạnh của hình lập phương loại nhị nhiều năm cấp bao nhiêu phiên cạnh của hình lập phương loại nhất tao lấy cạnh của hình lập phương loại nhị nhiều năm phân tách mang đến cạnh của hình lập phương loại nhất.

Bài giải

Hình lập phương số 1

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5

Diện tích một phía hình lập phương:

54 : 6 = 9 (cm2)

Cạnh hình lập phương loại nhất là:

9 : 3 = 3 (cm)

Hình lập phương số 2

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5

Diện tích một phía hình lập phương:

216 : 6 = 36 (cm2)

Cạnh hình lập phương loại nhị là:

36 : 6 = 6 (cm)

Cạnh của hình lập phương loại nhị cấp gấp đôi cạnh hình lập phương loại nhất.

Đáp số: 2 lần

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 109: Luyện tập dượt chung

Lý thuyết Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

1. Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương Toán 5

Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

a) Định nghĩa

- Diện tích xung xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích S tứ mặt mũi của hình lập phương.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích S sáu mặt mũi của hình lập phương.

b) Quy tắc: Giử sử hình lập phương sở hữu cạnh là a.

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình lập phương tao lấy diện tích S một phía nhân với 4.

Sxq = S1mặt x 4 = (a x a) x 4

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình lập phương tao lấy diện tích S một phía nhân với 6.

Stp = S1mặt x 6 = (a x a) x 6

Ví dụ: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 3cm

Phương pháp: kề dụng công thức tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương.

Giải:

Diện tích một phía của hình lập phương là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương là:

9x 4 = 36 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương bại liệt là:

9x 6 = 54 (cm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 36cm2

Diện tích toàn phần: 54cm2

Lưu ý: Khi tính diện tích S xung xung quanh tao hoàn toàn có thể tính gộp lại thành: (3 x 3) x 4 = 36cm2 hoặc diện tích S toàn phần tính gộp lại trở thành (3 x 3) x 6 = 54cm2.

2. Một số dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần của hình lập phương

Phương pháp: kề dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Dạng 2: sành diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần của hình lập phương, mò mẫm diện tích S một phía.

Phương pháp:

- Muốn tính diện tích S một phía của hình lập phương tao lấy diện tích S xung xung quanh phân tách mang đến 4.

- Muốn tính diện tích S một phía của hình lập phương tao lấy diện tích S toàn phần phân tách mang đến 6.

Dạng 3: sành diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần của hình lập phương, mò mẫm chừng nhiều năm cạnh của hình lập phương.

Phương pháp: Tìm diện tích S một phía của hình lập phương. Diện tích một phía đó là diện tích S của hình vuông vắn, tao lập luận nhằm mò mẫm chừng nhiều năm cạnh.

Dạng 4: Toán sở hữu lời nói văn (thường là mò mẫm diện tích S vỏ hộp, căn chống, tô tường…..)

Phương pháp: Cần xác lập coi diện tích S cần thiết mò mẫm là diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Xem thêm: địa chỉ làm hộ chiếu tại hà nội

>> Bài tiếp theo: Lý thuyết Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

...............................

Ngoài đi ra, những em học viên lớp 5 còn hoàn toàn có thể xem thêm Giải bài bác tập dượt SGK Toán 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần hình lập phương hoặc đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 vừa đủ những môn học tập tuy nhiên VnDoc.com tiếp tục thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 5 rộng lớn tuy nhiên ko cần thiết sách giải.

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

  • Công thức tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần hình lập phương
  • Bài tập dượt nâng lên Toán lớp 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Bài tập dượt Toán lớp 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 70: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương