vở bài tập toán lớp 5 bài 26

Câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài xích luyện (SBT) Toán lớp 5 luyện 1 . Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo đem đơn vị chức năng là mét vuông (theo mẫu)

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 26

1. a) Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo đem đơn vị chức năng là mét vuông (theo mẫu)

Mẫu: \(3{m^2}65d{m^2} = 3{m^2} + {{65} \over {100}}{m^2} = 3{{65} \over {100}}{m^2}\)

6m258dm2 = ……………………………

19m27dm2 = …………………………….

43dm2       = …………………………….

b) Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo đem đơn vị chức năng là xăng-ti-mét vuông

9cm258mm2 = ………………………….

15cm28mm2 =…………………………..

48mm2         = ………………………….

2. > ; <; =

71dam2 25m2…………..7125m2

801cm2…………8dm210mm2

12km2 5hm2…………..125hm2

58m2……….580dm2

3. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đúng

Số tương thích nhằm ghi chép nhập địa điểm chấm của 1m2 25cm2 = …………cm2 là:

A. 125             B. 1025           C. 12 500             D. 10 025

4. Để lát sàn 1 căn chống, người tớ đang được sử dụng vừa vặn không còn 200 miếng mộc hình chữ nhật đem chiều lâu năm 80cm, chiều rộng lớn 20cm. Hỏi căn chống cơ đem diện tích S vày từng nào mét vuông?

Đáp án

1. a) Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo đem đơn vị chức năng là mét vuông (theo mẫu)

Xem thêm: cách nấu cháo cá chép cho bà bầu

Mẫu: \(3{m^2}65d{m^2} = 3{m^2} + {{65} \over {100}}{m^2} = 3{{65} \over {100}}{m^2}\)

\(\matrix{{6{m^2}58d{m^2} = {\rm{ 6}}{{\rm{m}}^2} + {{58} \over {100}}{m^2} = 6{{58} \over {100}}{m^2}} \hfill \cr {19{m^2}7d{m^2} = {\rm{ 19}}{{\rm{m}}^2} + {7 \over {100}}{m^2} = 19{7 \over {100}}{m^2}} \hfill \cr {43d{m^2} = {\rm{ }}{{43} \over {100}}{m^2}} \hfill \cr} \) 

b) Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo đem đơn vị chức năng là xăng-ti-mét vuông

\(\matrix{{9c{m^2}58m{m^2} = \,9c{m^2} + {{58} \over {100}}c{m^2} = 9{{58} \over {100}}c{m^2}} \hfill \cr
{15c{m^2}8m{m^2} = 15c{m^2} + {8 \over {100}}c{m^2} = 15{8 \over {100}}c{m^2}} \hfill \cr {48m{m^2} = {{48} \over {100}}c{m^2}} \hfill \cr} \) 

2. > ; <; =

71dam2 25m2  = 7125m2

801cm2  >  8dm210mm2

12km2 5hm2  > 125hm2

58m2  >  580dm2

3. 

Số tương thích nhằm ghi chép nhập địa điểm chấm của : 1m2 25cm2 = 10 025 cm2

Vậy lựa chọn D.

4. 

Diện tích một miếng mộc hình chữ nhật là:

80 x 20  = 1600 (cm2)

Diện tích căn phòng

1600 x 200 = 320 000 (cm2) = 32 (m2)

Đáp số: 32m2

Xem thêm: tình lỡ chờ em trong xót xa