vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 85

Rate this post

Giải bài tập trang 85 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 85

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

864 : 2,4                   9 : 0,25                      108 : 22,5

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 85 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

2. Tìm x

a) (x times 4,5 = 72)

b) (15:x = 0,85 + 0,35)

3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 7,2m và có diện tích bằng diện tích một cái sân hình vuông cạnh 12m. Tính chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó.

4. Tìm ba giá trị số của x sao cho: 5,5

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

            

2. Tìm x

a) 

(eqalign{
& x times 4,5 = 72 cr
& ,,,,,,,,,,,x = 72:4,5 cr
& ,,,,,,,,,,,x = 16 cr} )

b) 

(eqalign{
& 15:x = 0,85 + 0,35 cr
& 15:x = 1,2 cr
& ,,,,,,,,x = 15:1,2 cr
& ,,,,,,,,x = 12,5 cr} )

Xem thêm: liên kết câu và liên kết đoạn văn

3. 

Bài giải

Diện tích cái sân hình vuông hay diện tích mảnh vườn hình chữ nhật :

12 x 12 = 144 (m2)

Chiều dài hình chữ nhật là:

144 : 7,2 = 20 (m)

Đáp số: 20m

4. Tìm ba giá trị số của x sao cho: 5,5

Giá trị thích hợp là:

x = 5,501; 5,502; 5,503

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://ogames.vn
https://ogames.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-85-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Xem thêm: giải tiếng anh 10 i learn smart world