vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 55

Câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 5 luyện 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 55 bài xích 126 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 5 luyện. 2. Một tuần lễ Mai học tập ở lớp 25 tiết, từng tiết 40 phút. Hỏi vô 2 tuần lễ Mai học tập ở lớp từng nào thời hạn ?

1. Tính :

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 55

5 giờ 4 phút x 6

4,3h x 4

3 phút 5 giây x 7

2 giờ 23 phút x 5

2,5 phút x 6

2. Một tuần lễ Mai học tập ở lớp 25 tiết, từng tiết 40 phút. Hỏi vô 2 tuần lễ Mai học tập ở lớp từng nào thời hạn ?

3. Một máy đóng góp trang bị vỏ hộp cứ 5 phút thì đóng góp được 60 vỏ hộp. Hỏi nên rơi rụng từng nào thời hạn nhằm máy ê đóng góp được 12000 vỏ hộp ?

Bài giải

1.

2.

Số tiết Mai học tập vô 2 tuần là :

\(25 ⨯ 2 = 50\) (tiết)

Hai tuần lễ Mai học tập ở lớp không còn số thời hạn là:

\(50 ⨯ 40 = 2000\) (phút)

\(2000\) phút \(= 33\) giờ \(20\) phút

Đáp số : \(33\) giờ \(20\) phút

Xem thêm: có nên rửa mặt sau khi đắp mặt nạ

3.

Tóm tắt

5 phút ⟶ Máy đóng góp 60 hộp

? phút ⟶ Máy đóng góp 12000 hộp

Bài giải

Thời gian tham máy đóng góp một hộp là :

 \(5:60 = \dfrac{1 }{12}\) (phút)

Thời gian tham máy đóng góp \(12000\) vỏ hộp là :

\(\dfrac{1 } {12} \times 12000 = 1000\) (phút)

\(1000\) phút \(= 16\) giờ \(40\) phút

Đáp số : \(16\) giờ \(40\) phút

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem câu nói. giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: trà hoa hồng có tác dụng gì